weberbat rapid

weber.bat_rapid.jpg

RÝCHLOTVRDNÚCI CEMENTOVÝ POTER

Jednozložkový rýchlotuhnúci betónový poter na báze cementu vystužený vláknom

 • Aplikačná hrúbka od 15 až 100 mm
 • Pochôdznosť min. po 24 hodinách
 • Spádový cementový poter vystužený vláknom

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Suchý, pevný, stabilizovaný, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc (ako napr. prach), oleja, mastnoty a pod.
 • Odporúčame podklad upraviť penetračným náterom a navlhčiť čistou vodou

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Min. hrúbka 15 mm
 • Max. hrúbka 100 mm
 • Pochôdznosť po 2 hod.
 • Zaťažiteľnosť po 24 hod.
 • Vyhodný na podlahové kúrenie
 • Zhotovenie vnútorných a vonkajších poterov
 • Hrúbka plávajúceho a oddeleného poteru 40mm - 100mm
 • Rýchlotuhnúci
 • Lepenie dlažby po 24 hodinách

Dôležité

 • Teplota podkladu a vzduchu nesmie klesnúť pod + 5 ° C
 • Pri teplotách vzduchu a podkladu nad 025°C nepoužívať

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Maximálna veľkosť zŕn plniva v zmesi: 4 mm
Orientačná spotreba zámesovej vody: (podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)                     približne 2,8 litra / 25 kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: (podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)  do 20 minút
Aplikačná hrúbka vrstvy: 15 - 100 mm
Reakcia na oheň:  trieda A1 fl
Uvoľňovanie nebezpečných látok  CT
Priepustnosť vody:                          NPD
Priepustnosť vodnej pary:                          NPD
Pevnosť v tlaku:                                                 C 30 (30 MPa)
Pevnosť v ťahu za ohybu:            F6 (6MPa)
Cenníková cena:  0,42 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberbat rapid?

Poter sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do 2,8 l vody pomocou miešadla (nadstavec ručnej vŕtačky) prípadne stavebnej miešačky. Čas miešania je 2 minúty. Doba spracovateľnosti je len maximálne 20 minút. Aplikovaný poter upravíme dreveným alebo nerezovým hladidlom. Hmota sa nanáša na pripravený podklad (prípadne do vyrovnávajúcich líšt). Poter sa aplikuje v hrúbke vrstvy od 15 mm do 100 mm. Povrch sa zarovná do roviny sťahovacou latou alebo vibračnou lištou s následným zahladením povrchu hladidlom. Podľa prostredia, v ktorom bola zmes aplikovaná, sa vykonáva jej ošetrovanie (kropenie vodou). Podlaha je pochôdzna po 2 hodinách.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.