webercolor premium

webercolor premium

VODEODOLNÁ FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA
Škárovacia hmota na cementovej báze, vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie triedy CG2 WA.


• Šírka škár 1 - 15 mm
• Odolná voči slabým roztokom kyselín, zásad a soliam
• Vodoodpudzujúca škárovacia hmota

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Ploty, Sokel, Stena

Odtiene

 • Anthracide
 • Brick
 • Coffe
 • Marble
 • Sesame
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Cementová škárovacia hmota určená do interiérov a exteriérov
 • Vhodná do kúpeľní, kuchýň a sanitárnych priestorov
 • Určená na škárovanie dlažby a obkladu na balkónoch a terasách
 • Znížená nasiakavosť a zvýšená oderuvzdornosť
 • Farebne stála

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Ľahká a rýchla aplikácia
 • Farebná stabilita
 • Šírka škáry 1-15 mm
 • Odolná voči slabým roztokom kyselín, zásad a soliam

Dôležité

 • Nevhodné do prostredia trvalo zaťaženého chlórom
 • Nevhodné do prostredia trvalo zaťaženého vodou (odporúčame weberepox easy)

Súvisiace produkty

Weber
Lepidlá na obklady a dlažby Škárovacie hmoty

terminál Letisko M.R. Štefánika, Bratislava

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Farba:

12 odtieňov podľa vzorkovníka: WEBER ŠKÁROVACIE HMOTY

Pre šírku škáry:

1 - 15 mm

Trieda:

CG2 WA

Použitie v interiéri:

ÁNO

Použitie v exteriéri:

ÁNO

Aplikačná teplota:

od +10°C do +30°C

Spotreba vody na 5 kg balenie:

1,1 – 1,25 litra

Spracovateľnosť pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu

do 50 minút

Čistenie škáry špongiou po:

10 – 30 minút podľa podmienok

Pochôdznosť pri normálnych podmienkach:

po 12 hodinách

Cenníková cena:  
2,00 €/kg bez DPH *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webercolor premium ?

Škárovaciu maltu rozmiešame s čistou, studenou vodou miešadlom (cca. 500 otáčok/minúta) do vzniku homogénnej zmesi bez hrudiek, necháme 2 minúty odstáť, potom ešte raz krátko premiešame. Na zámes použijeme 1,1 - 1,25 l čistej studenej vody na 5 kg balenie.

Škárovaciu maltu rovnomerne nanášame vtlačením gumovou stierkou alebo machovým gumovým hladidlom do pripravených škár zvyčajne diagonálnym smerom a to tak, aby na obkladoch a dlažbách neostával prebytočný materiál.
Po optimálnom zaschnutí povrchu škár (zvyčajne 10-30 minút pri normálnych podmienkach) upravíme škáry v ploche pomocou vlhkého špongiového hladidla, ktoré pravidelne umývame v čistej vode.
Pre finálny dočistenie možno povrch obkladov alebo dlažieb dočistiť flanelovou handrou.
Namiešané množstva je nutné spracovať maximálne do 50 minút od namiešania. Pochôdznosť zaškárovaných plôch je po 12 hodinách pri normálnych podmienkach. Zaťaženie vodou a upratovacími prostriedkami po 7 dňoch od aplikácie. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.