webercol standard C1T

Webercol standard

ZÁKLADNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY

Jednozložková lepiaca malta na obklady a dlažby na báze cementu triedy C1T.

 • Vhodné na pokladanie keramických a kameninových dlažieb
 • Mrazuvzdorné
 • Ekonomické riešenie

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Nosné steny, Priečky

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Aplikácia na povrch, ktorý je čistý a zbavený mastnoty, nepremrznutý.
 • Pri očakávaní mrazov, alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trieda C1T
 • Pre lepenie obkladov a dlažieb v interiéri
 • Vhodné na lepenie obkladov a dlažieb s nasiakavosťou vyššou ako 3% maximálne do veľkosti 30 cm x 30 cm
 • Na lepenie soklov

Dôležité

 • Neodporúča sa do prostredia s vysokým mechanickým zaťažením, na podklady z dreva, kovov, plastov a farebných náterov
 • Nie je vhodné na priestory s veľkými dilatáciami
Polyfunkčný dom Arkádia
Fasádne omietky Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Fasádne omietky

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Orientačná spotreba zámesovej vody:

približne 5,5 litra / 25KG
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 20 minút
Reakcia na oheň: trieda A1 fl  
Uvoľňovanie nebezpečných látok : viď KBÚ
Začiatočná prídržnosť-ťahom ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote:  ≥ 0,5 N/mm2

Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody:

≥ 0,5 N/mm2

Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania: ≥ 0,5 N/mm2
Sklz:  ≤ 0,5 mm
Doba zavädnutia: prídržnosť – ťahom: ≥ 0,5 N/mm² najmenej po 20 minútach
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 4 kg/m2
Cenníková cena: 0,183 € /kg bez DPH

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webercol standard ?

Obsah vreca rozmiešajte s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu). Po premiešaní je potrebné nechať lepidlo odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať. Na vopred pripravený podklad naneste cementové lepidlo a zubovým hladidlom ho rovnomerne rozotrite po ploche pod uhlom 45°. Do takto pripraveného lôžka ukladajte obklad/dlažbu a súčasne tvarovky pritlačte tak, aby došlo k ich spojeniu. Po uložení dlažbu aj škáru dôkladne očistite od zvyškov lepidla. Veľkosť zubového hladidla sa určuje podľa rovinatosti podkladu a veľkosti/rozmerov ukladanej dlažby/obkladu. Škárovanie je možné po 24 hodinách, šírka škár závisí od veľkosti obkladu/dlažby, odporúčame zhotoviť škárovacou hmotou webercolor premium. Plné zaťaženie podlahy je možné po 7 dňoch. Pri väčších rozmeroch obkladového materiálu alebo pokiaľ je podklad vystavený väčšiemu zaťaženiu (vlhkosť, mráz, mechanické zaťaženie) odporúčame lepiť metódou „buttering-floating“ – kombinovanou metódou, kedy sa lepidlo nanáša nie len na podklad ale aj na rub dlažby. Lepidlo musí pokrývať minimálne 65% styčnej plochy obkladového materiálu v interiéri a minimálne 90% v exteriéri. Dôležitým krokom pred pokládkou dlažby je rozmeranie dilatačných polí a ich prenesenie do úrovne dlažby. Pri spracovaní sa predpokladajú všeobecné znalosti a skúsenosti s obkladačskými prácami.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.