webercol flex C2TE

weber.col_flex.jpg

FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY

Mrazuvzdorné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na obklady a dlažby triedy C2TE

 • Vhodné na lepenie dlažby na podklad so zabudovaným vodným podlahovým vykurovaním
 • Mrazuvzdorné
 • Do interiéru aj exteriéru

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Nosné steny, Stena, Ploty, Stĺpy, Priečky

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Cementové lepidlo je určené na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky, mozaikovej keramiky, kameniny a gresu
 • Vhodným podkladom je cementová alebo vápenno-cementová omietka, cementový poter, betón, pórobetón a sadrokartón
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C
 • V prípade nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť podkladovým náterom weber penetrácia
 • Pri lepení na nenasiakavý podklad použite podkladový náter weber spojovací mostík

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trieda C2TE
 • Elastická a vysoko priľnavá
 • Vhodná na podlahové kúrenie
 • Vhodná na lepenie "obklad a obklad" resp. "dlažba na dlažbu"
 • Používa sa aj na plochy, ktoré sú väčších rozmerov (balkón, terasa) 

Dôležité

 • Nie je vhodné na podklady na báze síranu vápenatého
 • Pri pochybnostiach o kvalite podkladu preverte jeho vlastnosti ešte pred začatím prác
Weber
Lepidlá na obklady a dlažby Škárovacie hmoty

terminál Letisko M.R. Štefánika, Bratislava

Všetky referencie

Polyfunkčný dom Arkádia
Fasádne omietky Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Fasádne omietky

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Tenkovrstvové omietky exteriérové Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Príprava podkladov

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 6,5 litra / 25KG
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 30 minút
Reakcia na oheň: trieda A1 fl  
Uvoľňovanie nebezpečných látok : viď KBÚ
Vysoká začiatočná prídržnosť-ťahom ≥ 1,0 N/mm2
Vysoká prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote:  ≥ 1,0 N/mm2

Vysoká prídržnosť - ťahom po ponorení do vody:

≥ 1,0 N/mm2

Vysoká prídržnosť - ťahom po cykloch
zmrazovania – rozmrazovania:
≥ 1,0 N/mm2
Sklz:  ≤ 0,5 mm
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť – ťahom: ≥ 0,5 N/mm² najmenej po 30 minútach
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 4 kg/m2
Cenníková cena: 0,415 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webercol flex ?

Obsah vreca rozmiešajte s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu). Po premiešaní je potrebné nechať lepidlo odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať. Na vopred pripravený podklad naneste cementové lepidlo a zubovým hladidlom ho rovnomerne rozotrite po ploche pod uhlom 45°. Do takto pripraveného lôžka ukladajte obklad/dlažbu a súčasne tvarovky pritlačte tak, aby došlo k ich spojeniu. Po uložení dlažbu aj škáru dôkladne očistite od zvyškov lepidla. Veľkosť zubového hladidla sa určuje podľa rovinatosti podkladu a veľkosti/rozmerov ukladanej dlažby/obkladu. Škárovanie je možné po 24 hodinách, šírka škár závisí od veľkosti obkladu/dlažby, odporúčame zhotoviť škárovacou hmotou webercolor premium. Plné zaťaženie podlahy je možné po 7 dňoch. Pri väčších rozmeroch obkladového materiálu alebo pokiaľ je podklad vystavený väčšiemu zaťaženiu (vlhkosť, mráz, mechanické zaťaženie) odporúčame lepiť metódou „buttering-floating“ – kombinovanou metódou, kedy sa lepidlo nanáša nie len na podklad ale aj na rub dlažby. Lepidlo musí pokrývať minimálne 65% styčnej plochy obkladového materiálu v interiéri a minimálne 90% v exteriéri. Dôležitým krokom pred pokládkou dlažby je rozmeranie dilatačných polí a ich prenesenie do úrovne dlažby. Pri spracovaní sa predpokladajú všeobecné znalosti a skúsenosti s obkladačskými prácami.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.