webertec Superflex D24

weber.tec_Superflex_D24.jpg

VYSOKO FLEXIBILNÁ 2-ZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA

2-zložková, vysoko flexibilná, hydraulicky rýchlo tuhnúca stavebná izolácia bez obsahu bitúmenu, na bezpečné izolovanie nových i starých stavieb

 • Odolná proti dažďu po 4 hodinách
 • Hydroizolácie na balkónových a terasových konštrukciách
 • Komponent certifikovaného balkónového systému

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na vonkajšiu izoláciou stien v dotyku so zemou, pivničné steny, podlahové dosky, základy, stropy podzemných garáží.
 • Na utesnenie pracovných a stykových škár vodonepriepustných betónových stavebných dielov v dotyku so zemou
 • Na dodatočnú vonkajšiu izoláciu stavby na existujúcich vrstvách bitúmenovej izolácie
 • Na izoláciu mokrých a vlhkých priestorov, balkónov a terás

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Schnutie nezávislé od počasia vďaka reakčnému tuhnutiu do 24 hod.
 • Odolná voči tlakovej vode (1,0 bar už po 24 hod.)
 • Už po 4 hodinách je možné nalepenie izolačných, drenážnych a ochranných platní
 • Prekrývanie trhlín nad 2 mm aj pri nízkych teplotách
 • Rýchlotuhnúca hydroizolačná hmota odolná proti dažďu po 4 hodinách
 • Odolná voči mrazu, starnutiu a UV
 • Mimoriadne ľahká spracovateľnosť

Dôležité

 • Minimálna teplota ovzdušia pri nanášaní hmoty je +5°C, maximálna +30°C, teplota podkladu je tiež +5°C
 • Nevhodná na mokré podklady
 • Podklad musí byť nezamrznutý, pevný, bez bitúmenovej smoly, voľných častíc a ďalších znečistení
 • Odstráňte vodoodpudivé zvyšky (napr. separačný olej, farby)
 • Rohy musia byť zaoblené a žľaby zaokrúhlené
Weber
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Tenkovrstvové omietky exteriérové Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Príprava podkladov

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Všetky referencie

Polyfunkčný objekt ORION, CETI MIRA, Banská Bystrica
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové Balkónové systémy Flexibilné lepiace malty

polyfunkčný objekt ORION, CETI MIRA, Banská Bystrica

Všetky referencie

Bytový komplex River, Zvolen
Tenkovrstvové omietky exteriérové Balkónové systémy Hydroizolácie Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

bytový komplex River, Zvolen

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teplota spracovania: od +1°C do +30°C

Pevnosť v tlaku:

> 0,3 MN/m²
Doba spracovania: 45 min.
Konzistencia: krémová
Odolnosť voči dažďu: pri hrúbke 4 mm po 1,5 hod
Schnutie: do 3 hodín nezávisle na poveternostných podmienkach
Balenie: 24 kg
Paletové množstvo 432 kg
Spotreba: približne 3,5-4,5 kg / m2 pri hr. 3-4mm
Cenníková cena: 4,90 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webertec Superflex D24?

Postup miešania
Zmiešajte zložky A + B v pomere 1:1 hmot. dielov. Miešajte tak dlho (cca 2 až 3 minúty), kým nevznikne rovnomerná izolačná hmota, bez hrudiek, vhodná na ďalšie spracovanie 
Stierkovanie
Pri pórovitých plochách, plných dutiniek, najmä pri betóne je stierkovanie s weber.tec Superflex D24 je stierkovanie nevyhnutné na zabránenie vytváraniu bublín. Vrstva stierky musí byť pred nanesením vlastnej izolačnej vrstvy preschnutá do takej miery, aby sa v dôsledku ďalšej nanesenej vrstvy nepoškodila. Pri neomietanom murive z veľkoformátových kameňov musia byť otvorené stykové škáry do max. šírky škáry 5 mm zatvorené vyplnením a stierkovaním s weber.tec Superflex D 24. Pri nezatvorených prehĺbeninách > 5 mm, ako napr. maltové kapsy, otvorené stykové a ložné škáry, alebo výlomy, ako aj kamenné murivo s hrubo profilovaným povrchom, je potrebné urobiť výplňové stierkovanie produktom weber.bat opravná hmota.
Izolácia plôch - podlaha
Pri izoláciách proti zemnej vlhkosti sa náter weber.tec Superflex D24 nanáša na podlahovú platňu rovnomerne, bez pórov, v 2 pracovných krokoch, po vyschnutí základného náteru. Po presušení izolačnej vrstvy sa ako ochranná a klzná vrstva kladie polyetylénová fólia v dvoch vrstvách, na ktorú sa nanesie plávajúci poter. Pri podlahových izoláciách proti zachytávanej vsakujúcej vode resp. tlakovej vode (spodná voda) sa izolácia nanáša na penetračnú vrstvu, t.j. pod podlahovou doskou. Penetračná vrstva (min. B 25) musí byť v okrajových zónach spevnená. Pri izoláciách balkónov, terás a vyčnievajúcich plôch musí byť weber.tec Superflex D24 nanesený z bočnej strany až po budúci horný okraj poteru.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.