weber.tec Superflex D24

webertec Superflex D24 - Flexibilná dvojzložková hydroizolácia

VYSOKO FLEXIBILNÁ 2-ZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA

2-zložková, vysoko flexibilná, hydraulicky rýchlo tuhnúca stavebná izolácia bez obsahu bitúmenu, na bezpečné izolovanie nových i starých stavieb

  • Odolná proti dažďu po 4 hodinách
  • Hydroizolácie na balkónových a terasových konštrukciách
  • Komponent certifikovaného balkónového systému

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 7,55 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Vysoko pružná, reaktívna, rýchlo viažúca hrubovrstvová hydroizolácia odolná voči radónu bez prímesi bitúmenu určená na bezpečné izolovanie stavieb. weber.tec Superflex D24 je dvojzložkový rýchlo sa viažúci vysokopružný izolačný cementový materiál bez obsahu bitúmenu. Výrobok spĺňa požiadavky na skúšky PMBC v súlade s normou DIN EN 15814, tabuľka 1, trieda CB2-R3-W2A-C2A.

Na izoláciu plôch v kontakte so zemou v pivniciach v existujúcich stavbnách a novostavbách a základov budov. Na dodatočnú izoláciu existujúcich anionických bitúmenových vrstiev. Na izoláciu pätiek stien a okenných a dverových otvorov v podzemí. Na izolovanie stien a pod stenami. Na izolovanie omietokako medziizolačná vrstva vlhkých priestorov a balkónov pod ktorými sa nenachádzajú miestnosti. Rovnako na lepenie dosiek z XPS.

Referenčné stavby

Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Hydroizolácie

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Polyfunkčný objekt ORION
Banská Bystrica

Polyfunkčný objekt ORION

Bytový komplex River, Zvolen
Balkónové systémy Hydroizolácie

bytový komplex River, Zvolen

Súvisiace produkty pre weber.tec Superflex D24

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.