weber terizol

weber.terizol.jpg

HYDROIZOLAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA

1- zložková silikátová hydroizolačná stierka určená na izolácie v exteriéroch
a interiéroch. Vhodná aj ako hydorizolácia pod obklady a dlažby

 • Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode
 • Vhodná na balkóny, terasy, fasádne plochy, sanitárne priestory
 • Vhodná na utesnenie aktívnych trhlín do šírky 0,75 mm

 

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

 • vytvorenie hydroizolačných povlakov 
 • vhodná do exteriéru aj interiéru
 • určená na betónové podklady, vápenno-cementové omietky
 • izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode
 • vhodná na zhotovenie izolácie balkónov, terás, lodžii, 
 • môže sa použiť na fasádne plochy s dodatočným prekrytím
 • vhodná pod cementové lepidlá na obklady a dlažby

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Vhodná do interiéru aj exteriéru
 • Izolácia voči zemnej vlhkosti a tlakovej vode, izolácia bazénov, nádrží, balkónov, terás...
 • Vhodná ako podklad pre lepenie obkladov a dlažieb cementovými lepidlami

Dôležité

 • Nie je odolná priamemu účinku UV žiarenia
 • Nevhodná na priamy kontakt s pitnou vodou.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá
Orientačná spotreba zámesovej vody:                          približne 5,0 litra / 20 kg
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi  do 45 minút
po rozmiešaní s vodou:                                                     
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
Začiatočná prídržnosť – ťahom:  ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote: ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody: ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania: ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vápenatej vody: ≥ 0,5 N/mm2
Cenníková cena: 2,87 €/kg *

 

Ako pracovať s weber terizol?

Podkladový náter:

Nasiakavý podklad: weber penetrácia riedený vodou v pomere 1: 5.

Nenasiakavý podklad: neriedený weber spojovací mostík, ktorý necháme cca 3 hod. zaschnúť.

 

Aplikácia:

Hmota sa pripraví postupným vmiešaným 1 vreca (20 kg) do cca 5 litrov čistej vody pomocou miešadla (nadstavec ručnej vŕtačky, max. otáčky 500 ot./min.), bez hrudiek. Doba miešania je 2 minúty. Nechať 5 minút odležať a potom ešte raz krátko premiešať. Doba spracovateľnosti je 45 minút.

 

Najprv vykonáme penetráciu podkladu. Nasiakavý podklad: weber penetrácia riedený vodou v pomere 1:10. Nenasiakavý  podklad: weber spojovací mostík a necháme cca 3 hod. zaschnúť.

Weber terizol miešame ručnou vŕtačkou s nadstavcom (maximálna otáčky 500 ot./min.) s vodou v pomere 5 litrov na 1 vrece, kým nevznikne homogénna, pastovitá hmota bez hrudiek. Hmota sa nanáša v dvoch vrstvách.

Interiér: po rozmiešaní môžeme prvú vrstvu nanášať hladidlom. Rohy aplikujeme štetkou. Necháme min. 6 hodín zavädnúť. Po tejto dobe aplikujeme druhú vrstvu opäť

hladidlom. Nasleduje technologická prestávka 12 hod., počas ktorej hmota dozrieva. Pri silne namáhaných podlahách odporúčame aplikovať weber terizol zubovým hladidlom – viď aplikácia v exteriéri.

Nasleduje technologická prestávka 12 hod., počas ktorej hmota dozrieva a musí byť chránená proti priamemu slnku, aby nedošlo k tvorbe bublín a popraskaniu. Potom možno ešte len nanášať cementové lepidlo, alebo lepidlo do tekutého lôžka minimálnej triedy C2; pre obklady i disperzné lepidlo triedy D2.

Exteriér: po rozmiešaní hmotu nanášame hladidlom s vaľkosťou zubov 4 × 4 mm v celej ploche. Necháme min. 6 hod. zavädnúť. Po tejto dobe aplikujeme druhú vrstvu rovnakou stierkou. Odporúčame túto druhú vrstvu aplikovať naprieč prvou vrstvou.

Do všetkých dilatačných a kútových škár aplikujeme tesniace dilatačné pásky weber BE-14

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.