weber akryzol

Weber

JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA DO INTERIÉRU

Určená na hydroizolovanie sanitárnych priestorov v interiéroch.
Ideálna pod obklady a dlažby

 • Vhodná aj na sadrové a anhydritové podklady
 • Jednoduché spracovanie
 • Vhodné pod lepidlá na obklady a dlažby

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

 • Vhodný na zhotovenie hydroizolácie v kúpeľniach, sanitárnych priestoroch a kuchyniach
 • Výrobné vodotesnosť (tlaková do 1,5 bar)
 • Hydroizolačný náter na monolitické betónové konštrukcie
 • Vhodný na vápennocementové a cementové omietky, sadrokartón, sadrové omietky 
 • Ideálny na anhydritové potery a sadrové samonivelizačné hmoty

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Jednozložkový materiál, nie je potrebné pridávať iné zložky
 • Vhodné ako podklad pre cementové lepidlá na obklady a dlažby triedy C2
 • Dobrá vodotesnosť
 • Celoplošné prekrytie povrchu bez škár
 • Rýchle schnutie

Dôležité

 • Nie je vhodné do exteriéru
 •  

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Farba: červená
Začiatočná prídržnosť – ťahom:  ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote: ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody: ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania: ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vápenatej vody: ≥ 0,5 N/mm2
Vodotesnosť:  žiadny prienik
Schopnosť premostenia trhliny v bežných podmienkach: ≥ 0,75 mm
Schopnosť premostenia trhliny za veľmi nízkej teploty (-20°C) ≥ 0,75 mm
Cenníková cena:

3,52 €/kg/5 kg balenie 

3,12 €/kg/15 kg balenie *

 

Ako pracovať s weber akryzol?

Pre penetráciu nasiakavých podkladov pred aplikáciou hydroizolačnej hmoty používame weber penetrácia riedený vodou v pomere 1: 5. V prípade nenasiakavého podkladu používame neriedený weber spojovací mostík.

Hydroizolačná hmota sa pred použitím premieša v prepravnej nádobe a je pripravená

na priame použitie. Pripravená zmes sa nanáša štetkou v 2 vrstvách. Medzi jednotlivými vrstvami je nutné kúty a rohy vystužiť tesniacim pásom weber BE-14. Druhý náter je možné vykonávať po 12 hodinách. Hydroizolačný náter je možné zaťažiť vodou najskôr po 3 dňoch.

Na vyspravený a napenetrovaný podklad podkladovým náterom weber penetrácia aplikujeme 1. vrstvu valčekom alebo štetkou.

Do vykonanej prvej vrstvy akryzolu sa vsadia rohové a prestupové bandážne pásky (weber BE-14).

Po 12-tich hodinách prevedieme druhý náter akryzolu. Vlastné lepenie obkladu môžeme vykonať až po 24 hodinách.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.