Ako lepiť dlažbu na anhydritový podklad?

Aplikácia liateho lepidla a pokladanie dlažby

Ak si nie ste istý, ako nalepiť dlažbu na váš anhydritový podklad, Weber vám ponúka jednoduchý návod, ako postupovať, aby ste sa mohli tešiť z dokonalého výsledku.

Čo je to anhydritový poter?

Anhydritový poter je liata hmota na báze sadrovca (síran vápenatý), plnená pieskom a nalievaná vo vrstve cca 3 - 4,5 cm podľa typu anhydritu a jeho pevnosti. Používa sa hlavne pri novostavbách a kompletných rekonštrukciách. Dobre sa spracováva, má nivelačné schopnosti a vďaka odporúčaným aplikačným hrúbkam zaťažuje konštrukciu menej ako bežné cementové potery. Pozor však na požadované zvyškové vlhkosti podľa STN 74 4505.

Ako postupovať?

  1. Každý anhydritový oškrabaný aj neoškrabaný poter má na svojom povrchu zvyšky separačnej vrstvy - sadrovca, ktorý je nutné pred aplikáciou obrúsiť a vysať všetky nečistoty.

    Ďalším problémom u anhydritových poterov je ten, že je veľmi nasiakavý. 

    U anhydritových poterov je nutné dbať na ďalšiu závažnú vec, a to je zostatková vlhkosť v potere. To znamená, že anhydritové potery sa zbavujú zvyškovej vlhkosti na požadované hodnoty v priemere 3 × dlhšie ako klasické betónové potery. Preto je nutné pred aplikáciou zvyškovú vlhkosť riadne zmerať v celej vrstve poteru (hlavne v spodnej tretine). Podľa normy STN 74 4505 by zvyšková vlhkosť u vyhrievaných anhydritových poterov nemala presiahnuť 0,3% cm. U nevyhrievaných anhydritových poterov by nemala presiahnuť 0,5% cm.

  2. Posúdime rovinatosť podlahy pomocou hliníkovej laty dĺžky 2 m. Rovinatosť nesmie prekročiť ± 2 mm na 2 m late.

  3. Po očistení povrchu nanesieme podkladový náter určený pre veľmi nasiakavé povrchy weber penetrácia riedený vodou v pomere 1:3 a tento náter aplikujeme v 2 vrstvách. Druhú vrstvu aplikujeme do zaschnutého prvého náteru.

  4. Ako lepidla použijeme weberfor duoflex 1000, ktoré sa upraví nerezovou stierkou s veľkosťou zubov 10 × 10 mm. Väčšie rozmery dlaždíc odporúčame lepiť obojstranným lepením - tzn. nanesením 1-2 mm silnej vrstvy na dlaždicu. 

  5. Po zatvrdnutí lepidla je možné celú plochu zaškárovať škárovacou maltou webercolor premium.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.