webercolor silikón

webercolor silikón - Silikónový tmel

JEDNOZLOŽKOVÝ ELASTICKÝ SANITÁRNY SILIKÓN

Vyrábaný vo farebných odtieňoch určený do interiérov a exteriérov.
• Tmelenie v sanitárnych priestoroch a kuchyniach
• UV odolný, farebne stabilný
• Výborná priľnavosť k väčšine materiálom

Cenníková cena od 1.2.2022 za MJ bez DPH

Od 9,650 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Odtiene

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.