webercolor silikón

Weber

JEDNOZLOŽKOVÝ ELASTICKÝ SANITÁRNY SILIKÓN

Vyrábaný vo farebných odtieňoch určený do interiérov a exteriérov.


• Tmelenie v sanitárnych priestoroch a kuchyniach
• UV odolný, farebne stabilný
• Výborná priľnavosť k väčšine materiálom

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Fasáda, Sokel, Stena, Stĺpy

Odtiene

 • Anthracide
 • Brick
 • Coffe
 • Marble
 • Sesame
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Ideálny do kúpeľní, kuchýň 
 • Vhodný na tmelenie na balkónoch a terasách
 • Farebne stály
 • Po vyzretí bez zápachu
 • Ľahko čistiteľný

Vlastnosti a výhody produktu

 • Silikón s prídavkom antifungicídu
 • Vhodný pre exteriér aj interiér
 • Farebne stály tmel
 • Prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov 

Dôležité

 • Nevhodný na priamy kontakt s kovmi
 • Podklad musí byť suchý
 • Nie je vhodný na podklady z PP a PE
 • Počas vyzrievania nesmie prísť do kontaktu s tekutinami

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:

12 odtieňov podľa vzorkovníka: WEBER ŠKÁROVACIE HMOTY

Tvorba povlaku:

cca 5 minút

Rýchlosť vytvrdzovania:

cca 2 mm/24 hodín

Minimálna šírka:

5 mm

Maximálna šírka:

20 mm

Minimálna hĺbka:

5 mm

Odporúčanie:

hĺbka škáry = ½ šírky škáry

Reakcia na oheň:

trieda E

Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie:

vyhodnotené

Vodotesnosť a vzduchotesnosť:

 

Strata objemu:

≤ 10%

Stekanie:

≤ 3mm

Priľnavosť po ponorení do vody:

bez porušenia

Trvanlivosť:

vyhovuje

Cenníková cena:

6,99 € /ks bez DPH

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.


Ako pracovať s webercolor silikón ?

Aplikácia
K aplikácii sa používa aplikačná pištoľ, tmel sa po nanesení vyhladzuje tmeliarskou
stierkou a mydlovou alebo saponátovou vodou. Pred vytvrdením je možné čistiť
acetónom, po vytvrdnutí mechanicky alebo odstraňovačom silikónu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.