Ako renovovať kúpeľne, sprchy a vlhké priestory?

Lepenie obkladov

Izolácie, lepiace a škárovacie hmoty sú stále namáhané, a tým môže dochádzať k prasklinám v škárach alebo dokonca k uvoľňovaniu dlaždičiek. Ako ich udržiavať stále v perfektnom stave?

Čo je príčinou týchto problémov?

 • Škáry z nekvalitných materiálov vykazujú vlasové trhlinky a postupne sa vylupujú.
 • V kútoch obkladov vzniká trhlina, ktorou prestupuje voda do spodnej konštrukcie.
 • Prestupy pre inštalácie, ktoré sú nekvalitne vypracované, tiež praskajú.

Dôsledky, ktoré týmto vznikajú:

 • Vlhkosť prestupuje do nižších podlaží, kde vytvára ďalšie škody a poruchy.
 • Presakovaním vlhkosti škárami dochádza k poruchám konštrukcie.
 • Následné vypadávanie dlaždíc.

 

Máme pre vás riešenie pomocou hydroizolačnej hmoty akryzol a škárovacej hmoty webercolor premium.

Ako postupovať?

 1. Poklepom zistíme súdržnosť a stabilitu dlažby. Voľné dlaždice znovu pripevníme alebo priestor po vypadnutej dlaždici vyplníme opravnou hmotou weberbat opravná hmota.

 2. Aplikujeme prednáter weber spojovací mostík.

 3. Následne vykonáme nanesenie prvej vrstvy weber akryzol, do ktorých sa vsadia rohové a prestupové bandážne pásky (BE 14).

  Po vyschnutí vykonáme druhý náter hydroizolácie weber akryzol.

 4. Po zaschnutí weber akryzolu sa nanesie lepidlo webercol flex a nalepíme obklad.

 5. Škárovanie vykonávame po vyzretí obkladu pomocou webercolor premium.

 6. Aplikácia webercolor POLY alebo webercolor silikón do rohov miestností

Video-návody Ako na to?

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.