weberxerm 844

xerm_844.jpg

FLEXIBILNÉ LEPIDLO A HYDROIZOLÁCIA V JEDNOM

Vysokoflexibilná dvojzložková hydroizolácia a lepiaci tmel pre obklady a dlažby triedy C1E S2

 • Hydroizolácia a lepenie obkladov v jednom kroku
 • Pochôdznosť po 4 hodinách
 • Rýchle schnutie aj pri nižších teplotách

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Interiér a exteriér
 • Na lepenie obkladov a dlažieb a vyhotovenie hydroizolácie v jednom krku 
 • Ideálne na balkóny, terasy, lodžie a iné podobné plochy vystavené poveternostným vplyvom
 • Vhodné na zhotovenie hydorizolácie a lepenie obkladu v bazénoch
 • Vhodné podklady sú všetky murované a betónové povrchy s jemnými povrchovými pórmi, sadrové a maltové povrchy v skupine II SK (pevnosť v tlaku min. 2,5N/mm2, CSIII a SK IV podľa DIN V 18550 DIN EN 998-1
 • Vhodné aj na špeciálne podklady ako sú kovy, syntetické materiály a iné. (odporúčame konzultáciu)

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Hydroizolácia a lepenie iba v jednom kroku,
 • Vysokoflexibilná izolácia = prekrývanie trhlín až do 0,75 mm
 • Rýchle schnutie do 4 hodín aj pri nízkych teplotách
 • Obzvlášť ľahké spracovanie
 • Vytvrdzuje bez trhlín
 • Šírka škár 2 - 15 mm
 • Dvojzložkový mrazuvzdorný systém odolný UV žiareniu a soliam

Dôležité

 • Nie je vhodná na podklady na báze síranu vápenatého
 • Podklad musí byť čistý, suchý, nezmrznutý, bez voľných častíc
 • Zvyšky vodoodpudivých látok (olej zo šalovania, farby, tuky) musia byť starostlivo odstránené
 • Pred aplikáciou weber.xerm 844 podklad podľa savosti napenetrujte penetračnými nátermi

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Doba spracovania:

približne 45 min.

Škárovanie:

približne po 12 hodinách
Premostenie trhlín podľa DIN EN 14891:  1 mm
Hustota: cca 1,05 kg / dm3
Pracovná teplota: + 3 ° C do + 30 ° C

Teplotná odolnosť:

  -20 ° C do + 70 ° C

Spotreba ako hydroizolácia 2,5 kg/m2 pri hrúbke 2 mm
Spotreba ako hydroizolácia a lepidlo 4,9 kg/m2
Balenie: 24 kg
Paletové množstvo 842 kg
Cenníková cena: 5,10 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberxerm 844 ?

Hydroizolačná vrstva:
Zložka A sa zmieša spolu so zložkou B v pomere 1:1 hmotn. dielu nízkoobrátkovým miešadlom pokiaľ nevznikne homogénna hmota (cca 2-3 minúty). Zmiešaný weberxerm 844 nanášajte štetkou alebo hladidlom v 2 až 3 vrstvách aby celková hrúbka dosiahla v každom mieste 2 mm. Do rohov, stykov stena-podlaha, dilatácií vložte do prvej vrstvy elastickú pásku BE 14. Druhá, resp. 3 vrstva sa nanáša vtedy, keď predchádzajúca vrstva už nemôže byť poškodená. Aby sa na poréznych podkladoch (betón, poter, omietka) nevytvárali vzduchové bublinky, prvá vrstva sa nanesie v tenkej vrstve a nechá sa preschnúť. weberxerm 844 sa dá použiť aj na vyplnenie drobných výtlkov a prasklín. V tomto prípade sa zmieša s kremičitým pieskom (zrnitosť 0,1-0,5 mm) v pomere 2:1.
Lepiaci tmel :
Weberxerm 844 aplikujte hladkou stierkou na pripravenú plochu a potom zjednotiť hrúbku vrstvy zubovou stierkou pod uhlom 45°-60°. Pre plnohodnotné spojenie dlažby s podkladom a zníženie rizika vzniku dutín odporúčame lepiť systémom Buttering-Floating. Škárovanie možné po min. 12. hodinách.
Kovové povrchy:
Zásaditosť weberxerm 844 môže viesť v spojení s kovmi k ich korózii. Pri hydroizolácii balkónov a terás je nutné kovové povrchy (okapové plechy zo zinku, hliníku alebo medi) pred zasadením do konštrukcie ochrániť epoxidovým mostíkom a presypať kremičitým pieskom frakcie 0,7 -1,2 alebo natrieť kov prípravkom weber spojovací mostík, alebo chrániť butylovou páskou.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.