weberfor profiflex R LD C2 TF S1

Weber

RÝCHLOTUHNÚCE FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY

Flexibilné lepidlo na báze anorganického spojiva, plniva a modifikujúcich prísad  triedy C2TF S1

 • Pochôdzne po 5 hodinách
 • Nízkoprašná technológia
 • Vhodné pre podlahové vykurovanie

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Ploty, Stĺpy, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na lepenie dlaždíc väčších rozmerov, slinutých dlaždíc, kameninových obkladov, obkladov z umelého kameňa, i sklenených tvárnic
 • Pre minerálne podklady, ako vápenocementové omietky a betón, podlahy vo vlhkých priestoroch, pre lepenie dlažby na podklady so zabudovaným vykurovaním, na lodžie a balkóny
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C
 • V prípade nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť podkladovým náterom weber penetrácia
 • Pri lepení na nenasiakavý podklad použite podkladový náter weber spojovací mostík

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trieda C2TF S1
 • Výrobok so zníženou prašnosťou a vynikajúcou spracovateľnosťou
 • Elastický a vysoko priľnavý
 • Vhodný na podkladové kúrenie
 • Lepenie keramických obkladov a dlažieb rozmerov aj nad 60 x 60 cm

Dôležité

 • Nie je vhodné na podklady na báze síranu vápenatého
 • Neodporúča sa na drevo, štuky, kovy a farebné nátery

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Farba:  šedá

Pochôdznosť:

po 5 hodinách
Špárovateľnosť: po 6 hodinách
Reakcia na oheň: trieda E
Uvoľňovanie nebezpečných látok : viď KBÚ
Vysoká začiatočná prídržnosť-ťahom ≥ 1,0 N/mm2
Vysoká prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote:  ≥ 1,0 N/mm2

Vysoká prídržnosť - ťahom po ponorení do vody:

≥ 1,0 N/mm2

Vysoká prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania: ≥ 1,0 N/mm2
Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 6,0 litra / 25 KG
Prvotná ťahová prídržnosť (najviac po 6 hodinách) ≥ 0,5 N/mm2
Doba zavädnutia / otvorený čas: do 20 minút
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 30 minút
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1050 kg
Spotreba: približne 4 kg/m2
Cenníková cena: 0,99 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberfor profiflex R LD ?

Lepidlo sa pripraví postupným vmiešavaním 1 vreca (25 kg) s množstvom vody podľa údajov na obale pomocou pomaly-otáčkového miešadla až do vzniku homogénnej hmoty bez hrudiek. Doba miešania je cca 2 minúty. Nechať približne 5 minút odležať a potom ešte raz krátko premiešať. Doba spracovateľnosti je 20 minút. Lepidlo sa aplikuje na podklad za použitia nerezového hladidla o veľkosti zubu 6 × 6 mm, 8 × 8 mm alebo 10 × 10 mm podľa veľkosti dlaždíc. Odporúča sa lepiť spôsobom obojstranného lepenia – tzn. na dlaždicu sa nanesie tenká kontaktná vrstva lepidla v hrúbke 1 – 2 mm. Po osadení dlaždice do lepidla je potrebné dlaždicu stabilizovať. Škárovacia malta sa aplikuje po 6 hodinách. Zbytky lepidla, ktoré sa vytlačia škárami na lepený prvok je treba ihneď vyčistiť vlhkou špongiou.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.