weberfloor 4610

Nový produkt
weber-floor-4610.jpg

FINÁLNA SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA BEZ POTREBY ĎALŠEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Určená do mechanicky zaťažených priestorov prípadne na zhotovenie industriálnych povrchov 

  • pevnosť v tlaku 35 MPa
  • Určená na aplikáciu v hrúbkach od 4mm do 15 mm
  • Vhodná aj na potery so zabudovaným teplovodným podlahovým vykurovaním

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

  • Pochôdznosť už po 1 hodine
  • Ideálne na zhotovenie industriálnych podláh
  • Pripravená už po 24 hodinách na ľahké zaťaženie
  • Rovnomerná sivá farba 

Dôležité

  • Produkt nie je vhodný na drevené podklady
  • Nie je určená ako finálna vrstva
  • Teplota podkladu, vzduchu aj materiálu nesmie klesnúť pod +5 °C počas realizácie a vyzrievania

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá

Minimálna hrúbka vrstvy:

4 mm
Maximálna hrúbka vrstvy: 15mm
Reakcia na oheň: trieda A1 fl  
Použitie v interiéri: ÁNO
Použitie v exteriér: NIE
Spotreba zámesovej vody: približne 5,0 litra / 25 kg
Pochôdznosť: po 2 - 3  h.
Uvoľňovanie nebezpečných látok : CT
Vlákna : NIE
Hodnota rozliatia pre kruhovú rozlivovú sadu
(prsteň priemeru 68 mm, výšky 35 mm):
220 – 240 mm
Spracovateľnosť pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu: do 20 min.
Pevnosť v tlaku: C 35 (35 MPa)
Pevnosť v ťahu za ohybu: F10 (10 MPa)
Prídržnosť: NPD
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1050 kg
Spotreba: približne 1,7 kg/m2
Cenníková cena: 1,226 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberfloor 4610 ?

Popis ručného spracovania
Hmota sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) suchej zmesi do 5,0 l čistej, studenej vody pomocou miešadla (nástavec ručnej vŕtačky). Väčší objem vody ako 5,0 litrov na vrece negatívne ovplyvňuje vlastnosti vyaplikovanej samonivelizačnej hmoty (možnosť vzniku trhlín, bielych povrchových povlakov apod.) Doba miešania je 2 minúty, následne sa hmota ponechá 3 – 5 minút odležať, potom ešte raz krátko premiešať. Doba spracovateľnosti je do 20 minút. Namiešaná hmota sa rovnomerne nalieva na pripravený podklad z miešacích nádob (pri ručnom spracovaní) alebo hadicou s koncovkou (pri strojnom spracovaní). Naliatu hmotu upravíme nerezovou podlahárskou stierkou tak, aby bola celistvo rozliata na podklade v príslušnej hrúbke. V prípade potreby hmotu bezprostredne po vyrovnaní odvzdušníme tŕňovým valčekom s potrebnou výškou tŕňov podľa hrúbky aplikovanej hmoty.
Popis strojného spracovania
Strojné spracovanie samonivelačnej hmoty sa realizuje pomocou miešacieho a čerpacieho zariadenia m-tec Duomix 2000. Pre stroj je nutné zabezpečiť príslušné elektro pripojenie a pripojenie do vodovodného zdroja s čistou studenou vodou. Hodinový prietok vody je potrebné na miešacom zariadení nadstaviť na cca. 900 litrov a potom je potrebné previesť test pomocou kruhovej rozlivovej sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhovej rozlivovej sade bola 220 – 240 mm. Nadmerné množstvo zámesovej vody negatívne ovplyvňuje vlastnosti aplikovanej samonivelizačnej hmoty (možnosť vzniku trhlín, bielych povrchových povlakov a podobne). V priebehu aplikácie je treba pravidelne opakovať test konzistencie aplikovanej hmoty - kontrolovať pomocou kruhovej rozlivovej sady. Optimálna dĺžka hadíc napojených na miešacom zariadení je 40 m. V zimnom období a pri nízkych teplotách nad +5°C môže byť dĺžka hadíc do 60m. 

Odporúčaná doba pokládky krytín
Pre všetky hrúbky vrstiev samonivelizačnej hmoty nesmie zbytková CM vlhkosť pred pokládkou krytín presiahnuť 3,5 % pre priedušné krytiny a 2,5 % pre nepriedušné krytiny a drevo, pokiaľ výrobca krytín neuvádza vlhkosť inú.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.