Ako zatepliť stropné konštrukcie?

Kotvenie izolačných dosiek na strope kovovými kotvami

Nevykurované priestory, garáže, pivnice, technické podlažia často nie sú izolované, čo spôsobuje, že podlažia nad týmito priestormi sú chladné. Najefektívnejším riešením je zateplenie týchto stropov.

Ako izolant sa v takomto prípade používajú izolačné dosky (lamely) z kamennej vlny s kolmou orientáciou vlákien so skosenými hranami ISOVER TOP V.

Tieto izolačné dosky sa vyrábajú v rozmeroch 333x1000 mm bežne v hrúbkach od 50 do 200 mm.

Benefity:

 • elegantné riešenie izolácie stropov
 • skosené hrany vytvárajú dojem bosáže
 • jednoduchá a rýchla montáž
 • nehorľavé riešenie

Ako na to?

Postup zateplenia stropných konštrukcií

 1. Úprava podkladu

  Povrch treba očistiť a upraviť tak, aby bol bez viditeľných nerovností. Podklad musí byť vyzretý, súdržný, bez prachu, mastnoty a biotického napadnutia.

 2. Penetrácia podkladu

  V prípade potreby zjednotenia nasiakavosti a zlepšeniu prídržnosti sa na podklad aplikuje podkladový náter weber penetrácia (riedenie s čistou vodou podľa nasiakavosti podkladu)

 3. Príprava lepiacej malty

  Pripravená lepiaca malta webertherm KPS sa nanáša na bezprašný povrch izolačnej dosky(lamely) celoplošne zubovým hladidlom s veľkosťou zubou 8x8 mm alebo 10x10 mm. Lepiacu maltu webertherm KPS je potrebné pripraviť podľa návodu v technickom liste.

 4. Lepenie izolačných dosiek

  Izolačné dosky (lamely) s naneseným lepidlom sa pritlačia na stropnú konštrukciu. Stropné dosky sa kladú na podklad pravidelne vedľa seba na väzbu alebo na strih.

 5. Kotvenie izolačných dosiek

  V prípade potreby sa tepelno-izolačné dosky (lamely) mechanicky kotvia pomocou rozperných kotiev s oceľovým tŕňom.

 6. Povrchová úprava

  V prípade požiadavky sa na očistené a napenetrované izolačné dosky môže aplikovať valčekom alebo striekaním akrylátový fasádny náter weberton N.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.