weberpas podklad UNI BRICK

weber.pas_podklad_UNI_brick.jpg

PODKLADOVÝ NÁTER PRE DIZAJNOVÉ OMIETKY

Celofarebný podkladový náter upravuje podklad pod dekoratívne omietky weber.pas brick, weber.pas granit a weber.pas sandstone a zároveň vytvára farebný odtieň škár muriva

 • Veľmi dobré krytie
 • Zjednocuje nasiakavosť podkladu
 • Zvyšuje prídržnosť povrchovej úpravy

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Farby

 • weberpas granit OP G1
 • weberpas silikon brick BR 01
 • weberpas silikon brick BR 02
 • weberpas silikon brick BR 05
 • weberton lazur borovica
 • weberton lazur orech
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Veľmi dobré krytie
 • Zlepšuje priľnavosť k podkladovému povrchu
 • Redukuje nasiakavosť podkladového povrchu
 • Zabezpečuje povrch pred vznikom siníc, rias a húb
 • Dostupný v 5 odtieňoch

Dôležité

 • Podklad musí mať rovnakú nasiakavosť a štruktúru v celej ploche.
 • Žiadne prísady a ani voda sa do náteru nesmú pridávať! Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C a prevýšiť +25°C. Pri aplikácií je treba vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Pri podmienkach predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu) je potrebné počítať s pomalším schnutím
Weber
Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

rodinné domy, Čunovo

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: 5 farebných odtieňov: B01, B02, B03, B04, B05
Cenníková cena bez DPH:

5kg - 7,533 €/kg *

20kg - 7,097 €/kg *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberpas UNI BRICK?

Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, zbavený oddeľujúcich sa starých vrstiev, nesmie sa zmrašťovať. Podklad musí mať rovnakú nasiakavosť a štruktúru na celej ploche. Pred aplikáciou náteru na nové omietky musia byť tieto suché, čisté a dostatočne vyzreté. Podklad musí byť dostatočne rovný - akékoľvek nerovnosti náter len kopíruje. Pri pretieraní štruktúrovaných omietok môže náter mierne ovplyvniť (zaplniť) ich štruktúru. Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Upozornenie

Pri aplikácií náteru za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor,...) môže dôjsť k jeho poškodeniu na vzhľade i životnosti. Pri použití náteru ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných náterov je potrebné uvádzať aj číslo šarže náteru, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Rôzne výrobné šarže nepoužívajte na jednej ucelenej ploche. Dodatočné pridávanie plniva, spojiva či iných prísad nie je povolené! Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.