weberprim EP 2K

weber prim EP 2K - Vodou riediteľný penetračný náter

VODOU RIEDITEĽNÝ PENETRAČNÝ NÁTER

Náter na báze epoxidu vhodný na riedenie s vodou. Určený na
prípravu podkladu pre polyuretánové nátery

  • Bezrozpúšťadlový
  • Riediteľný s čistou vodou
  • Nanášateľný valčekom

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 26,3 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Univerzálna penetrácia pod hydroizolačné stierky a nátery. pre aplikácie na nasiakavé i nenasiakavé podklady. Vyzrieva chemickou reakciou 2 komponentov. Vhodná najmä ako penetračný náter pod PUR hydroizolačné nátery a stierky a epoxidové stierky a nátery na nenasiakavých podkladoch ako napríklad: kov, asfalt, keramické obklady, sklo, akrylátové nátery, liaty betón weberprim EP 2K možno tiež použiť ako penetráciu na nasiakavé podklady ako: malta, omietka, prostý betón. Môže byť tiež aplikovaná aj na vlhké betónové podklady. Používa sa tiež ako adhézny mostík medzi jednotlivými vrstvami stierok alebo náterov, keď boli prekročené časové intervaly pre ich aplikáciu.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.