weberprim EP 2K

weber prim EP 2K

VODOU RIEDITEĽNÝ PENETRAČNÝ NÁTER

Náter na báze epoxidu vhodný na riedenie s vodou. Určený na
prípravu podkladu pre polyuretánové nátery

  • Bezrozpúšťadlový
  • Riediteľný s čistou vodou
  • Nanášateľný valčekom

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.