Ako vyrovnať podlahy nivelizáciou?

Finálna nivelitová podlaha

Prerábate alebo staviate byt alebo dom? Jednou z vecí, ktoré vám nevyhovujú a chcete ich zmeniť je „tancujúci“ nábytok? Podložené skrinky i police s knihami, stoličky a stoly, ktoré nikdy nestoja na všetkých štyroch nohách?

Spoľahlivé vyrovnanie podkladu v interiéri dosiahnete samonivelačnými hmotami. Tieto hmoty netvoria konečné povrchové úpravy, nanášajú sa v hrúbkach od 2 mm do 30 mm a sú vhodné aj na podlahové konštrukcie vykurované teplovodným podlahovým vykurovaním. Veľkou výhodou je ich ľahká aplikácia vďaka rozlivovým vlastnostiam, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu perfektnej rovinnosti tejto aplikovanej vrstvy.

 

Cementová alebo sadrová samonivelačná hmota?

Pokiaľ je samonivelačná podlahová hmota na báze cementu, používa sa k vyrovnaniu stabilných podkladových vrstiev (cementové potery, betón), a tvorí podkladovú vrstvu pod konečnú povrchovú úpravu (PVC, koberce, plávajúce podlahy a drevené nelepené podlahy). Nehodí sa k vyrovnaniu podkladov na báze síranu vápenatého (anhydrit a podobne).

Naopak samonivelačnú podlahovú hmotu na báze síranu vápenatého  je možné použiť pre vyrovnanie podkladov zhotovených z cementového poteru a poteru na báze síranu vápenatého. S úpravou podkladu vhodným penetračným náterom i pre staršie súdržné prebrúsené podklady. Nie je vhodná pre vyrovnanie dreva, drevotrieskových dosiek a OSB dosiek. Vytvára podklad pre väčšinu dostupných druhov podlahových krytín (PVC, linoleum, koberce, plávajúce podlahy).

Výber vhodnej samonivelačnej hmoty teda závisí nielen od podkladu, ale aj od zvolenej budúcej nášľapnej vrstvy podlahy. Aplikovaním samonivelačnej hmoty a novej nášľapnej vrstvy sa zvýši výška pôvodnej podlahy. Táto výška je závislá od nerovností, ktoré je potrebné správne vyrovnať a aj od toho, či sa pôvodná nášľapná vrstva odstráni alebo ponechá. Tiež je závislá od hrúbky novej vrstvy. Vždy je dobré na to pamätať kvôli prechodom z miestnosti do miestností, aby tu nevznikali veľké rozdiely, tzv. „schody“.

Ako postupovať pri nivelizácii podlahy?

Na aplikáciu samonivelačnej hmoty (aplikujeme ju v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C) budeme potrebovať:

 • špirálové miešadlo s nádobou na ručné spracovanie,
 • nerezovú podlahársku stierku,
 • odvzdušňovací valček,
 • vysávač,
 • penový valček.

Pri spracovaní samonivelačnej hmoty je potrebné vyhnúť sa priamym negatívnym účinkom tepla, napr. priamemu slnečnému žiareniu, vlhku a prievanu.

Teraz máme všetko potrebné a môžeme začať so samotnou realizáciu vyrovnania podlahy

 • Podklad pod samonivelačnú hmotu musí byť suchý, pevný, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častí (ako napr. prach, oleje, mastnoty a podobne). Všetky uvoľňujúce sa látky, ktoré môžu znížiť prídržnosť samonivelačnej hmoty k podkladu je nutné obrúsiť, odfrézovať či otryskať a dôkladne povysávať.
 • Pokiaľ sa v podklade vyskytujú výtlky alebo veľké nerovnosti, je treba podklad pred aplikáciou samonivelačnej hmoty upraviť opravnou hmotou.
 • Očistený pripravený podklad je nutné penetrovať podkladovým náterom. Ten sa volí podľa toho, či podklad je alebo nie je nasiakavý. V závislosti od typu podkladu a jeho nasiakavosti sa podkladový náter nanáša v jednej vrstve alebo vo viacerých vrstvách. 
 • Do nádoby sa naleje určené množstvo vody, ktoré je uvedené na obale výrobku a postupne za stáleho miešania sa vsypáva samonivelačná hmota. Doba miešania je približne 2 minúty, výsledná zmes musí byť homogénna a nesmie obsahovať hrudky. Následne sa zmes nechá 3-5 minút odležať a pred aplikáciou sa ešte krátko premieša.
 • Ak sa použije väčšie množstvo vody ako odporúča výrobca, môže dôjsť k vzniku trhlín alebo bielych povrchových povlakov, čo by negatívne ovplyvnilo vlastnosti aplikovanej vrstvy. Preto je dôležité použiť správne množstvo vody. Spracovateľnosť takto pripravenej zmesi je 15-25 minút (závisí od druhu samonivelačnej hmoty).
 • Pred samotným liatím sa musia aplikovať na zvislé konštrukcie  obvodové dilatačné pásky z mäkkých mirelonových materiálov, aby sa zabránilo vzniku nežiaducich  pnutí. Spodná časť obvodovej dilatačnej pásky sa zahne do tvaru písmena L smerom od steny a prilepí sa o podklad.
 • Dilatačné polia chránia samonivelačnú hmotu pred následným nadmerným dilatačným pohybom, preto je nutné ich dodržiavať.
 • Maximálna odporúčaná veľkosť interiérového dilatačného poľa pri samonivelačnej hmote na báze síranu vápenatého nesmie presiahnuť 60 m2 pri ploche, ktorá sa blíži štvorcu (maximálny pomer strán 2 : 1). Pri samonivelačnej hmote na báze cementu 36 m2.
 • Plošnú dilatačnú škáru je možné riešiť vopred pomocou dilatačných mirelonových profilov alebo ju následne prerezať diamantovým kotúčom a to ihneď po dosiahnutí pochôdznosti zhotovenej samonivelačnej hmoty.
 • Namiešaná hmota sa rovnomerne nalieva na pripravený podklad z miešacích nádob (pri ručnom spracovaní) alebo hadicou s koncovkou (pri strojnom spracovaní) v jednom pracovnom kroku bez prestávok.
 • Naliatu hmotu roztiahneme nerezovou podlahárskou stierkou tak, aby bola celistvo rozliata na podklade v príslušnej hrúbke. Na ťažko prístupných miestach akými sú napríklad rohy sa používa murárske hladidlo.

 

Akonáhle je hmota roztiahnutá a vyrovnaná pomocou podlahárskej stierky...

je potrebné ju odvzdušniť tŕňovým (ježovým) valčekom s potrebnou výškou tŕňov podľa hrúbky aplikovanej hmoty. Tŕňovým valčekom prechádzame po samonivelačnej hmote a tŕňmi sa uvoľnia uzavreté vzduchové bubliny.  Výsledkom bude kvalitný, rovný, jednoliaty povrch.
Hotová nivelačná vrstva sa musí chrániť pred priamym slnečným žiarením, vetrom a prievanom po celý čas zrenia, aby nedošlo k príliš rýchlemu vysychaniu. Pri nižších teplotách a vyšších vlhkostiach sa doby pre vyzrievanie môžu úmerne predlžovať.

Pochôdznosť samonivelačných hmôt je po 12-24 hodinách a rýchlotuhnúcich už po 2-4hodinách. Až od doby, kedy sa samonivelačná hmota stane pochôdzna sa začne počítať čas, za ktorý je možné urobiť krytie finálnou nášľapnou vrstvou podlady. Tento čas je rôzny vzhľadom na použitú samonivelačnú hmotu, jej hrúbku a aj nášľapnú vrstvu podlahy.

V prípade dlažby je potrebné počítať s minimálne 12 hodinami po pochôdznosti a pri nepriedušných materiáloch ako je PVC a koberce 48-72 hodín. Preto je pred kladením tejto vrstvy vhodné odmerať zostatkovú vlhkosť samonivelačnej hmoty. Tak budeme mať istotu, že sa môže začať klásť nášľapnú vrstva podlahy.

 

Nechce sa vám rozoberať starú drevenú podlahu? Chceli by ste samonivelačnú hmotu vyliať rovno na takúto podlahu?

Ak áno, dajte si pozor, aby tieto staré drevené podlahy boli so spodnou konštrukciou dobre spojené. Ak sa nachádzajú medzi nimi dosky, ktoré sú uvoľnené, pružia alebo vŕzgajú pri chôdzi po nich, je nevyhnutné aj tieto pevne spojiť s podkladom, ideálne priskrutkovať. Následne škáry a trhliny sa musia vyplniť akrylátovým tmelom, prípadne iným vhodným materiálom. Až na takto upravenú starú drevenú podlahu je možné aplikovať samonivelačnú hmotu. Pred jej aplikáciou je samozrejme nutné použiť vhodnú penetráciu takéhoto podkladu (najlepšie penetráciu s obsahom plniva – kremičitého piesku).   

 1. Aplikácia samonivelačnej hmoty na vopred pripravený a napenetrovaný podklad.

 2. Aplikácia samonivelačnej hmoty na vopred pripravený a napenetrovaný podklad.

 3. Rovnomerná aplikácia na celú plochu podkladu.

 4. Roztiahnutie hmoty po celej ploche pomocou nerezovej podlahárskej stierky.

 5. Odvzdušnenie samonivelačnej stierky pomocou tŕňového valčeka.

 6. Finálna samonivelačná stierka, ktorá je pripravená pre ďalšie úpravy.

Video-návody Ako na to?

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.