webersys epox podklad - penetrácia bezrozpúšťadlová

webersys epox podklad (webersys epox penetrácia berozpúšťadlová)

webersys epox podklad je modifikovaná epoxidová živica. Vytvrdzuje pridaním  tužidla 

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Balenia: 3,0 kg, 7,5 kg

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

Vyzretý (min. 28 dní), suchý (max. 4%), negletovaný betónový podklad zbavený prachu, mastnoty, olejov, voľných častíc, starých náterov, všetkých mechanických nečistôt a separátorov ako napríklad cementové mlieko a iné. U strojne hladených betónov dôkladne mechanicky odstrániť všetky separátory znižujúce priľnavosť. webersys epox podklad možno aplikovať na asfaltové podklady.

Vlastnosti a výhody produktu

  • prípravný náter pod epoxidové nátery a sterky
  • odolný voči zriedeným chemickým látkam
  • určený do mechanicky namáhaných priestorov
  • uzatvára kapiláry a póry

Dôležité

Pracovisko musí byť intenzívne vetrané počas vlastnej práce, tak aj po dobu vytvrdzovania náteru. Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pomôckami (pracovný oblek a obuv, rukavice, protichemické okuliare). Po skončení práce je nutné dôkladne umyť ruky vodou a mydlom a potrieť regeneračným krémom. Pri práci s webersys epox podklad a pomocnými látkami nie je dovolené jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.