webersys epox podklad

webersys epox podklad - Bezrozpúšťadlový epoxidový penetračný náter

BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

Dvojzložkový penetračný náter pod epoxidové nátery a stierky

  • Bez obsahu rozpúšťadiel
  • Transparentný
  • Aplikovateľný valčekom alebo gumovou stierkou

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 23,5 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

webersys epox podklad sa používa ako adhézny mostík na betón a iné pórovité hmoty. Je to epoxidová, dvojzložkový bezrozpúšťadlový kompozit vhodný nielen pre povrchovú penetráciu, pri ktorej dochádza k spevneniu podkladu a zjednoteniu jeho parametrov, ale súčasne k vybudovaniu adhézneho mostíka medzi podkladom a následnou úžitkovú vrstvou. Uplatní sa pred aplikáciou polymermaltových a polymérbetónových poťahov podláh, stierkových povlakov a náterových systémov. Je odolný proti chemickým vplyvom, vlhku a vode. Vhodný pre interiér i exteriér. Podlahy v skladoch, garážach, expedičných rampách, výrobných halách, dielňach, autoopravovniach, chodbách, balkónoch, terasách, schodoch a podobne. Určený pre všetky prevádzky s požiadavkou na vysokú oderuvzdornosť, chemickú odolnosť a umývateľnosť podlahového náteru. Používa sa v kombinácii s tvrdidlom v miešacom pomere 100: 50 hmotnostných dielov. Podľa potreby je možné kompozíciu plniť sušeným kremičitým pieskom vhodnej frakcie.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.