weber 700

Podkladný náter 700 701 703

UNIVERZÁLNY PODKLADOVÝ NÁTER

Podkladový náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav weberpas, weberton a weber min k podkladu. Dodáva sa vo farebných odtieňoch: biely (BI), zelený (ZE), žltý (ZL), červený (CE), šedý (SE)

 • Na priame použitie
 • Zjednocuje nasiakavosť
 • Znižuje riziko farebných odchýlok

 

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na úpravu podkladu pred vykonávaním povrchových úprav z tenkovrstvových omietok weberpas, minerálnych omietok weber min a dekoratívnych omietok weberpas marmolit, weberpas mozaiková omietka.
 • Na zvýšenie prídržnosti omietok weberpas k podkladu

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu
 • Predlžuje spracovateľnosť následnej povrchovej úpravy
 • Farebne predpripraví podklad, najmä pre ryhované štruktúry
 • Znižuje riziko farebných odchýlok následnej povrchovej úpravy
 • Zvyšuje prídržnosť povrchových úprav

Dôležité

 • Teplota samotného náteru, podkladu a okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5 °C a zároveň nesmie klesnúť teplota okolitého vzduchu pod +5 °C počas nasledujúcich minimálne 24 hodín.
 • Počas aplikácie náteru je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, dažďu či prievanu.
Weber
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Tenkovrstvové omietky exteriérové Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Príprava podkladov

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Farba: 5 farebných odtieňov
Hustota: 1150 +/- 100
PH: 8,0 +/- 1,0
Balenie: 20 a 5 kg
Paletové množstvo 320 resp. 450 kg
Spotreba:  0,18 kg/m2
Cenníková cena: 2,255 € /kg *  (3,315 € /kg á 5KG)

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber 700 ?

Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). Náter sa nanáša v jednej vrstve, neriedený, maliarskym štetcom alebo fasádnym valčekom. Teplota samotného náteru, podkladu a okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C a zároveň nesmie klesnúť teplota okolitého vzduchu pod +5°C počas nasledujúcich minimálne 24 hodín. Počas aplikácie náteru je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, dažďu či prievanu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.