Ako vytvoriť podklad pod fasádnu omietku?

 

Pred každou tvorbou podkladu je nutné si vyjasniť, či je pre vás zásadná:

1. časová úspora

čiže:

  • jadrovú omietku môžete uhladiť do štukovej štruktúry
  • nemusíte vykonávať štukovanie omietky

2. finančná úspora

v tom prípade:

  • nemusíte zakúpiť štukovú omietku
  • nemusíte hradiť náklady na realizáciu štukovej omietky

Ako na to?

  1. Pred aplikáciou je nutné podklad navlhčiť.

  2. Najskôr nalejeme do miešačky čistú vodu v pomere 6 - 7 l na jedno vrece. Potom naplníme miešačku suchou zmesou a začneme miešať. Prípadné dodatočné pridanie vody vykonávame pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola plastickej konzistencie. Doba miešania 3 - 5 minút.

  3. Podkladový postrek sa vykonáva cementovým prednástrekom. Nahadzovanie sa vykonáva ostrým nahodením murárskou lyžicou. Murivo nahodíme na celej ploche určenej na rekonštrukciu. Je nutné dbať na to, aby boli všetky škáry v murive dobre vyplnené a uzavreté.

  4. Jadrová omietka sa nanáša ručným nahodením. Pri správnej realizácii omietka nepraská. Maximálna hrúbka vrstvy do 15 mm.

  5. Povrch jadrovej omietky sa upraví filcovým hladidlom.

  6. Po zavädnutí vykonáme penetráciu weber 700. Následne môžeme aplikovať akékoľvek fasádne omietky.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.