Ako vytvoriť podklad pod fasádnu omietku?

Aplikácia pastovitej fasádnej omietky

Ako postupovať pri aplikácii?

Na stavbách sa stretávame s prípadmi, kedy nechceme obvodové murivo zatepľovať systémom ETICS a čelíme tak problému ako správne upraviť podklad pred aplikáciou fasádnej pastovitej omietky, ktorú sme si vybrali. Weber ponúka jednoduchý a overený postup aplikácie, ktorý využijete napríklad pri rekonštrukciách starších fasád, ktoré nechceme zatepľovať izolantom.

  1. Pred aplikáciou je nutné podklad navlhčiť.

  2. Najskôr nalejeme do miešačky čistú vodu v pomere 6 - 7 l na jedno vrece. Potom naplníme miešačku suchou zmesou a začneme miešať. Prípadné dodatočné pridanie vody vykonávame pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola plastickej konzistencie. Doba miešania 3 - 5 minút.

  3. Podkladový postrek sa vykonáva cementovým prednástrekom. Nahadzovanie sa vykonáva ostrým nahodením murárskou lyžicou. Murivo nahodíme na celej ploche určenej na rekonštrukciu. Je nutné dbať na to, aby boli všetky škáry v murive dobre vyplnené a uzavreté.

  4. Jadrová omietka (napríklad weberdur jadrová omietka 4 mm) sa nanáša ručným nahodením. Pri správnej realizácii omietka nepraská. Maximálna hrúbka vrstvy je väčšinou do 25 mm. Omietku necháme dostatočne vyzrieť pred aplikáciou ďalších vrstiev. 1 mm hrúbky omietky = 1 deň zrenia omietky.

  5. Povrch jadrovej omietky je teraz potrebné upraviť lepiacou a stierkovacou hmotou. Vhodné je použiť napríklad webertherm KPS. Do tejto vrstvy lepiacej hmoty je nutné vložiť sklenenú sieťovinu. Celková hrúbka tejto vrstvy by mala byť 4-6mm. Nasleduje opäť technologická prestávka v dĺžke cca 7 dní.

  6. Po vyzrení tejto výstužnej vrstvy je možné aplikovať penetračný náter weber 700. Nasleduje znovu technologická prestávka 24 hodín.

  7. Posledným krokom je aplikácia povrchovej úpravy. V tomto prípade fasádne omietky weberpas v nami zvolenom odtieni a zrnitosti.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.