Ako vytvoriť podklad pod fasádnu omietku?

 

Pred každou tvorbou podkladu je nutné si vyjasniť, či je pre Vás zásadná:

1. časová úspora

čiže:

  • jadrovú omietku môžete uhladiť do štukovej štruktúry
  • nemusíte vykonávať štukovania omietky

2. finančná úspora

v tom prípade:

  • nemusíte zakúpiť štukovú omietku
  • nemusíte hradiť náklady na realizáciu štukovej omietky

Odporúčaná príprava podkladu:

Cz.Weber

Pred aplikáciou je nutné podklad navhlčiť.

Cz.Weber

Najskôr nalejeme do miešačky čistú vodu v pomere 6 - 7 l na jedno vrece. Potom naplníme miešačku suchou zmesou a začneme miešať. Prípadné dodatočné pridanie vody vykonávame pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola plastickej konzistencie. Doba miešania 3 - 5 minút.

Cz.Weber

Podkladový postrek sa vykonáva cementovým prednástrekom. Nahadzovanie sa vykonáva ostrým nahodením murárskou lyžicou. Murivo nahodíme na celej ploche určenej na rekonštrukciu. Je nutné dbať na to, aby boli všetky škáry v murive dobre vyplnené a uzavreté.

Aplikácia

Cz.Weber

Jadrová omietka sa nanáša ručným nahodením. Pri správnej realizácii omietka nepraská. Maximálna hrúbka vrstvy do 15 mm.

Cz.Weber

Povrch jadrovej omietky sa upraví filcovým hladidlom.

Cz.Weber

Po zavädnutí vykonáme penetráciu weberpas podkladom UNI. Následne môžeme aplikovať akékoľvek fasádne omietky.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.