Ako realizovať dekoratívne úpravy soklov a plôch?

Ako postupovať?

Podklad

Podklady pod dekoratívnou omietkou weberpas marmolit musia býť dostatočne pevné, rovné a suché, bez prachu, trhlín a voľne oddeliteľných častí. weberpas marmolit sa neodporúča na plochy,ktoré nie sú izolované proti zemnej vlhkosti (napr. podmurovky plotov, oporné múry, vonkajšie schodište a pod.).

Vhodnými podkladmi môžu byť napr. vápennocementové a cementové omietky, betón alebo výstužné vrstvy kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Niektoré povrchy, napr. cementovotrieskové platne, je vhodné upraviť stierkovou maltou.

Nanášanie

  • Penetrácia sa realizuje podkladným náterom weber 700 - vždy len v bielom odtieni. Pred aplikáciou weberpas marmolitu sa penetrácia nechá celkom zaschnúť. 

  • weberpas marmolit sa pred použitím odporúča premiešať, nie je dovolené miešanie elektrickou vŕtačkou. Rozmiešanie sa musí vykonať ručne murárskou lyžicou. Odporúčame zmiešať naraz obsah viacerých vedier. Dekoratívna omietka weberpas marmolit sa na pripravený podklad nanáša antikorovým hladidlom, pričom ju zahladzujeme tak, aby jednotlivé zrná boli čo najtesnejšie pri sebe.

  • Nanesený weberpas marmolit sa dôkladne vyhladí antikorovým hladidlom. Materiál po nanesení pomerne rýchlo tuhne, preto je potrebné ho rýchlo spracovávať a dôsledne napojovať na ešte neschnúce plochy tak, aby došlo k dokonalému a nepoznateľnému napojeniu.

Napojenie rôznych vzorov weberpas marmolit

  • Penetráciu možno realizovať naraz v celej ploche, pretože pri všetkých vzoroch weberpas marmolit sa vykonáva penetrácia rovnakým podkladovým náterom.

  • Po úplnom zaschnutí podkladdového náteru weber 700 sa páskou zalepia plochy prvého vzoru.

  • Štandardným spôsobom sa nanáša prvá plocha s miernym presahom cez pásku.

  • Vymedzujúca páska sa strhne ihneď po nanesení. Ak sa nanášajú väčšie plochy, je potrebné strhávať pásku postupne, skôr ako dôjde k zavädnutiu weberpas marmolitu. Neskôr by dochádzalo k trhaniu omietky a vytváraná hrana by nebola ostrá.

  • Po zaschnutí prvej plochy (na druhý deň) sa hrana znova prelepí páskou, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo ušpineniu pri nanášaní druhej plochy.

  • Na zvyšnej ploche sa už weberpas marmolit nanáša len tzv. do hrany a nepreťahuje sa cez pásku. Po jeho uhladení sa opäť ihneď strháva krycia páska.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.