Omietanie obvodového muriva

Omietanie obvodového muriva

Obvodový plášť rodinného domu či budovy má výrazný vplyv na estetiku, tepelno-izolačné vlastnosti a ochranu. Pri rôznych spôsoboch úpravy a ošetrenia muriva je dôležité zohľadniť nielen technické parametre, ale aj vizuálny dojem, trvanlivosť a efektívnosť.

Medzi najznámejšie značky, ktoré sa zameriavajú na oblasti omietok a povrchových úprav fasád, patrí Weber. Svojou dlhoročnou prítomnosťou na trhu a portfóliom rôznych produktov sa stala synonymom pre kvalitu a spoľahlivosť vo svete fasádnych systémov. 

V tomto článku preskúmame proces omietania obvodového plášťa jednovrstvového muriva a zameriame sa na prínosy produktov značky Weber pre tento špecifický účel. Bez ohľadu na to, či je vaším cieľom dosiahnuť dokonalý vizuálny vzhľad, zvýšiť akumulačné vlastnosti muriva alebo len zabezpečiť odolnosť vášho domova voči nepriaznivým vplyvom počasia, správne zvolené omietky môžu byť kľúčovým faktorom pre dosiahnutie týchto cieľov.

Výber konkrétnej omietky závisí od viacerých faktorov, ako sú požiadavky napríklad na celkovú hrúbku omietkového súvrstvia, estetický vzhľad, odolnosť voči poveternostným vplyvom a trvanlivosť. Pri výbere omietky je dôležité zohľadniť nielen technické vlastnosti, ale aj vaše preferencie týkajúce sa vzhľadu a štýlu. Pred nákupom a aplikáciou omietky odporúčame konzultovať vaše priority s našimi odborníkmi na fasádne systémy, aby ste získali najlepšiu možnú radu pre váš konkrétny prípad. Značka Weber ponúka širokú škálu omietok a fasádnych systémov, ktoré sú vhodné pre povrchové úpravy jednovrstvového muriva z exteriéru. Konkrétne pre tento účel je vhodná omietka weberdur terralit - priemyselne vyrábaná, tepelnoizolačná, suchá malta na báza perlitu so špeciálnym hydraulickým spojivom.

 

 

Povrchová úprava jednovrstvového muriva sa môže z hľadiska vrstiev značne líšiť od povrchovej úpravy ETICS (Exterior Thermal Insulation Composite Systems), ktorá sa skladá z viacerých vrstiev na dosiahnutie tepelnej izolácie a ochrany budovy. Tu je porovnanie typických vrstiev oboch systémov:

Povrchová úprava jednovrstvového muriva:

 1. Podkladová príprava 
  Murivo musí byť dôkladne očistené, opravené a prípadne sa upraví prevedením podkladového nástreku hmotou webersan presto 100.
 2. Základná omietka 
  Táto vrstva je vytvorená pomocou omietkovej hmoty weberdur terralit. Tá sa nanáša ručne v optimálnej hrúbke 3-4 cm. Vytvára hlavnú porovnávaciu vrstvu, ktorá zároveň slúži na zlepšenie akumulačných vlastností tehál a ako podklad pod ďalšie vrstvy.
 3. Výstužná vrstva 
  Pre elimináciu možnosti vzniku zmrašťovacích trhlín v omietke, odporúčame celoplošne aplikovať hmotu webertherm KPS so sklovláknitou mriežkou R117.
 4. Podkladový náter
  Ten je určený na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu a používa sa na úpravu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav weberpas. Odporúčame siahnuť po produkte V700.
 5. Záverečná omietka 
  Finálna tenkovrstvová omietka, ktorá určuje finálny vzhľad fasády. Môže byť hrubozrnná alebo hladká, v závislosti od požiadaviek na vzhľad.

 Povrchová úprava ETICS:

 1. Izolačný materiál 
  Tepelná izolácia je umiestnená na povrch steny a je zabezpečená mechanickými upevňovacími prostriedkami (hmoždinkami).
 2. Výstužná vrstva 
  Podobne ako u jednovrstvového muriva, slúži na vyrovnávanie povrchu a prípravu pre ďalšie vrstvy. Môže ju tvoriť napr. cementová lepiaca malta webertherm KPS so sklovláknitou mriežkou R177.
 3. Záverečná omietka 
  Finálna vrstva, ktorá určuje vzhľad fasády. Môže byť rôznej textúry a farby.

 

Základným rozdielom medzi povrchovou úpravou jednovrstvového muriva a ETICS je teda množstvo vrstiev a prístup k tepelnej izolácii. ETICS je zameraný na dosiahnutie vysokých tepelno-izolačných vlastností, kde sa tepelná izolácia nachádza na vonkajšej strane steny. Naopak, pri jednovrstvovom murive ide o povrchovú úpravu bez ďalšieho vrstvenia tepelnej izolácie, s dôrazom na estetiku a ochranu.

Výstužná vrstva vo forme sklotextilnej mriežky alebo iného výstužného materiálu sa zvyčajne používa pri rôznych stavebných aplikáciách, ako je omietanie, aby sa zvýšila pevnosť a odolnosť vrchných omietkových vrstiev voči prasknutiu a deformáciám. Kedy odporúčane použiť výstužnú vrstvu?

 • Pri väčších plochách 
  Ak je povrch, ktorý sa má omietnuť, veľký a rozsiahly, výstužná vrstva môže byť potrebná na zabránenie tvorbe trhlín a prasklín v omietke v dôsledku tepelných a mechanických deformácií.
 • Pri nerovnomerných podkladoch 
  Ak je podklad neprimerane rovný alebo má rôzne hrúbky, výstužná vrstva môže pomôcť vyrovnávať povrch a minimalizovať nepravidelnosti.
 • Pri významných teplotných zmenách 
  V oblastiach so značnými teplotnými zmenami medzi letom a zimou môžu byť materiály vystavené rozťahovaniu a zhrubnutiu.
 • Pri nových konštrukciách 
  Ak sa jedná o novostavbu alebo rekonštrukciu, výstužná vrstva môže zabezpečiť pevnosť omietky na povrchu, ktorý ešte nemá dostatočne pevný a stabilný podklad.
 • Pri veľkých mechanických zaťaženiach 
  Ak je povrch vystavený mechanickým zaťaženiam, ako sú údery alebo tlak, výstužná vrstva zvyšuje odolnosť omietky voči týmto vplyvom.
 • Pri aplikácii hrubých vrstiev omietky
  Pri hrubších vrstvách omietky môže dochádzať k vytváraniu trhlín kvôli nerovnomernému vysychaniu. Výstužná vrstva pomáha kontrolovať toto správanie.

 

Pre elimináciu možnosti vzniku zmrašťovacích trhlín v omietke, odporúčame zakaždým celoplošne aplikovať lepiacu maltu webertherm KPS so sklovláknitou mriežkou R117. Je dôležité mať na pamäti, že výber výstužnej vrstvy závisí od konkrétnej aplikácie, miestnych podmienok a požiadaviek projektu.

 1. Podkladová príprava 
  Povrch, na ktorý sa bude omietka aplikovať, by mal byť čistý, suchý a pevný. Je potrebné odstrániť všetok prach, nečistoty, mastnoty a starú omietku. Prípadné trhliny a dierky v podklade by mali byť opravené primeranými materiálmi.

 2. Príprava omietky 
  Pripravte omietku podľa pokynov výrobcu. V prípade produktov Weber sa tepelnoizolačné omietka weberdur terralit mieša s čistou vodou v pomere 6,5 - 7,0 l / vrece do plastickej zmesi s konzistenciou vhodnou pre ručné omietanie. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad +25°C a pri očakávaných mrazoch dôrazne odporúčame produkt nepoužívať. Proti rýchlemu vysychaniu chráňte zakrytím čerstvej omietky plachtou, prípadne kropením.

 3. Udržiavanie vlhkosti 
  Po nanesení omietky udržujte aplikovanú plochu vlhkú, aby sa predišlo priskrutkovaniu a prasknutiu omietky počas procesu tvrdnutia. To je obzvlášť dôležité v horúcom a suchom počasí.

 4. Správne nástroje
  Použite vhodných nástrojov na aplikáciu omietok a výstužnej mriežky. To zabezpečí rovnomernú aplikáciu a lepšiu kontrolu nad povrchom.

 5. Vytvrdzovanie 
  Dodržujte pokyny výrobcu ohľadom času sušenia a vytvrdzovania omietky. Pred pokračovaním v ďalších vrstvách sa uistite, že predchádzajúca vrstva je úplne suchá a stvrdnutá.

 6. Ochrana pred poveternostnými vplyvmi 
  Po aplikácii omietky a výstužnej mriežky ich chráňte pred priamym dažďom, mrazom, priamym slnečným žiarením a inými nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ktoré by mohli ovplyvniť výslednú kvalitu.

 

Je veľmi dôležité dodržiavať pokyny výrobcu omietok a výstužných materiálov, pretože každý produkt môže mať špecifické požiadavky na aplikáciu. Ak nie ste si istí, ako postupovať, odporúčame skonzultovať danú tému s našimi technickými poradcami.

 

 

Svojpomocná aplikácia omietok môže priniesť vynikajúce výsledky, ak je vykonaná správne. Avšak existuje niekoľko bežných chýb, ktoré môžu viesť k problémom a poruchám.

Najčastejšie chyby a s tým spojené problémy:

 • Nedostatočná podkladová príprava
  Ak povrch nie je riadne očistený, vyčistený a opravený, môže to spôsobiť zlé priľnutie omietky. Výsledkom môže byť odlupovanie a praskanie omietky.
 • Nesprávna príprava omietky
  Nesprávne zmiešaná omietka môže mať nesprávnu konzistenciu a pevnosť, čo ovplyvní kvalitu a trvanlivosť povrchovej úpravy.
 • Nesprávne nanesená výstužná mriežka
  Ak výstužnú mriežku neaplikujete dostatočne hlboko v omietke alebo je nesprávne rovnomerne rozložená, môže to spôsobiť jej odlupovanie a deformácie.
 • Nesprávna hrúbka vrstvy omietky
  Medzi najčastejšie chyby pri aplikácii patrí nedodržanie aplikačnej hrúbky tepelno-izolačnej omietky weberdur terralit v jednom kroku. S tým potom môže súvisieť vznik väčšieho množstva trhlín na povrchu omietky. Preto je nutné povrch omietky weberdur terralit vždy ďalej upravovať (lepiaca malta webertherm KPS + sieťka).
 • Nedostatočné udržiavanie vlhkosti
  Ak neudržiavate aplikovanú omietku vlhkú počas procesu vytvrdzovania, môže dôjsť k praskaniu a odlupovaniu povrchu.
 • Nesprávne pracovné podmienky
  Práca pri extrémnych teplotách, pri veľmi slnečnom počasí alebo v silnom vetre môže negatívne ovplyvniť proces tvrdnutia omietky a výslednú kvalitu.
 • Nedostatočná ochrana pred poveternostnými vplyvmi
  Ak nechránite omietku pred dažďom, mrazom, priamym slnečným žiarením a inými nepriaznivými poveternostnými vplyvmi počas procesu vytvrdzovania, môže to viesť k poškodeniu povrchovej úpravy.
 • Nesprávny výber výstužnej mriežky a omietky
  Použitie nesprávnych materiálov pre dané podmienky a požiadavky môže mať za následok neuspokojivé výsledky.
 • Nesprávna technika aplikácie
  Nesprávne používanie nástrojov a techník pri aplikácii môže viesť k nerovnomernému povrchu, trhlinám a iným problémom.

 

Nesprávne vykonaná aplikácia omietok a výstužných vrstiev môže viesť k trvalým problémom, ako sú trhliny, odlupovanie, deformácie a estetické nedostatky. Preto je dôležité dôkladne sa oboznámiť s postupmi a pokynmi výrobcu a prípadne sa poradiť s našimi technickými poradcami, ak si nie ste istí svojimi schopnosťami.

 • Tepelná vodivosť omietky
  Materiál, z ktorého je omietka vyrobená, môže mať rôzne tepelné vodivosti. Vhodne zvolená omietka s nízkou tepelnou vodivosťou môže pomôcť zvýšiť celkovú tepelnú odolnosť muriva.
 • Tepelný most v miestach spojenia
  Nesprávne zvolený omietkový systém alebo nesprávna aplikácia môže vytvárať tepelné mosty v miestach spojenia, ako sú okná, dvere, rohové časti a podobne. Tieto tepelné mosty môžu spôsobiť stratu tepla a znížiť celkovú tepelnú účinnosť muriva.
 • Spôsob aplikácie omietky
  Správny spôsob aplikácie omietky, vrátane hrúbky a homogenity vrstvy, môže prispieť k lepšiemu zachovaniu tepelnej izolácie. Tepelno–izolačná omietka weberdur terralit pomáha pozitívne zvyšovať tepelno-akumulačné schopnosti muriva, na ktoré je nanesená.
 • Vnútorná a vonkajšia strana omietky
  Ak je vnútorná strana omietky vhodne upravená (napr. pomocou weberdur terralit), môže to zvýšiť celkový tepelný výkon budovy tým, že znižuje straty tepla smerom do interiéru.

 

Je dôležité zdôrazniť, že omietkový systém sám o sebe nemôže nahradiť kvalitnú tepelnú izoláciu. Tepelná izolácia sa zvyčajne aplikuje ako samostatná vrstva, a ak je vašim cieľom dosiahnuť vysoké tepelnoizolačné vlastnosti, je nevyhnutné zvoliť primeraný izolačný materiál a zabezpečiť jeho správnu inštaláciu. Omietkový systém môže prispieť k celkovému vylepšeniu tepelnej účinnosti, najmä ak je súčasťou celkového izolačného plánu.

Aplikácia omietok je citlivým procesom a zohľadnenie klimatických podmienok je dôležité, aby sa dosiahli kvalitné výsledky. Tu sú niektoré faktory, ktoré treba zvážiť pri rozhodovaní o tom, kedy aplikovať omietky a či je potrebné murivo omietnuť pred zimou:

 • Teplota
  Väčšina omietok a stavebných materiálov má minimálne a maximálne teplotné limity pre ich aplikáciu. Je dôležité vyhnúť sa aplikácii omietok pri veľmi nízkych teplotách, ktoré môžu mať negatívny vplyv na tvrdnutie a kvalitu omietok. Hranica môže byť rôzna pre rôzne typy omietok a výrobcov, preto v prípade Weber odporúčame poradiť sa s našimi odbornými poradcami.
 • Vlhkosť
  Vlhkosť môže ovplyvniť proces vytvrdzovania omietky a môže spôsobiť dlhotrvajúce problémy, ak nie je riadne kontrolovaná. Aplikácia omietok v období, keď je vzduch príliš vlhký, môže viesť k pomalému vytvrdzovaniu a potenciálnym problémom s odlupovaním.
 • Zima a mráz
  V chladnom a mrazivom počasí by sa malo zabrániť aplikácii omietok, pretože mrazové podmienky môžu negatívne ovplyvniť vytvrdzovanie a stabilitu omietok. Ak omietky zamrznú, môže to spôsobiť ich praskanie a odlupovanie.
 • Doba vytvrdzovania
  Mnoho omietok potrebuje určitý čas na úplné vytvrdnutie a dosiahnutie svojej konečnej pevnosti a stability. Pred zimou by mali byť omietky dostatočne vytvrdnuté, aby odolali mrazu a extrémnym podmienkam.
 • Opätovné zahrievanie a ochrana
  Ak sa omietky stihnú zmraziť a následne sa zahrejú, môže to mať negatívny vplyv na ich trvácnosť. Ak sa omietka aplikuje na murivo pred zimou, je dôležité zabezpečiť, aby vytvrdla na teplom a suchom mieste a nebola vystavená opätovnému zmrazovaniu.

 

Vzhľadom na tieto faktory je obyčajne najlepšie vyhnúť sa aplikácii omietok v zimných mesiacoch, najmä ak žijete v oblastiach so silnými mrazmi a nepravidelným počasím. Ak je to možné, odložte tento projekt na jeseň alebo jar, keď je teplota stabilnejšia a menej extrémna.

Tehlové murivo:

 • Pórovitosť
  Tehlové murivo môže mať rôznu pórovitosť a absorpčné vlastnosti v závislosti od typu tehly a spôsobu vypálenia. Pórovité tehly môžu absorbovať viac vody a vyžadovať primeranejšie postupy omietania, aby sa zabránilo neprimeranej absorpcii vody z omietky.
 • Povrchová príprava
  Tehlový povrch môže byť rôzne profilovaný či nerovný. Pred omietaním je dôležité prípravu povrchu zvážiť, možno budete potrebovať dodatočné vrstvy základnej omietky alebo penetračný nástrek.
 • Vlhkosť
  Tehlové murivo môže byť náchylné na absorpciu vlhkosti, a preto je dôležité použiť primerané omietky a metódy aplikácie, aby sa zabránilo problémom s odlupovaním a trhlinami spôsobenými odvodňovaním omietky.

 

Pórobetónové murivo:

 • Jemný povrch
  Pórobetón má hladší povrch v porovnaní s tehlovým murivom, odporúčame však povrch upraviť pomocou penetračného náteru tak, aby sa znížila jeho celková nasiakavosť.
 • Absorpcia vlhkosti
  Pórobetón je viac náchylný na absorpciu vlhkosti ako pórovité tehly, ale je dôležité zvoliť omietku, ktorá je pre pórobetón vhodná, a zabezpečiť primeranú ochranu pred odvodom zámesovej vlhkosti z omietky.
 • Rovnomernosť povrchu
  Vzhľadom na jemný povrch pórobetónu je možno jednoduchšie dosiahnuť hladký a rovnomerný výsledný povrch omietky.

 

Pri omietaní oboch typov muriva je dôležité zohľadniť špecifické vlastnosti materiálu a vybrať omietku, ktorá je vhodná pre daný typ muriva. Je tiež dôležité dodržiavať správne postupy aplikácie a podmienky vyzrievania, aby sa dosiahla kvalitná a trvanlivá povrchová úprava. Tepelno-izolačná jadrová omietka weberdur terralit je vhodná ako na keramické murivo, tak aj na pórobetónové bloky. Rovnako tak je vhodná na murivo s nízkou objemovou hmotnosťou (keramické aj pórobetónové). Vždy je však nutné dbať na kvalitnú úpravu podkladu (navlhčenie, špric) pred samotnou aplikáciou. 

 

Rovnako ako pri akejkoľvek stavebnej činnosti, aj pri omietaní je kvalita kľúčová. Aplikácia omietok na jednovrstvové murivo vyžaduje dodržiavanie špecifických postupov a techník. Správne použitie omietok a primerané technické poznatky sú kľúčom k dosiahnutiu dlhotrvajúcej a esteticky pôsobivej fasády a pri vytváraní trvalo udržateľných a odolných budov. S prístupom a výrobkami od značky Weber sa môžete spoľahnúť na kvalitu, výkonnosť a dlhodobú hodnotu svojej fasády.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.