Ako opraviť menšie trhliny na fasáde?

Kontrola podkladu

Cz.Weber

Preklepte fasádu, aby ste zistili, kde všade sa nachádzajú duté miesta..

Cz.Weber

Vyskúšajte nasiakavosť podkladu podkladu namočením čistou vodou. Voda by mala vsakovať pomaly a rovnomerne.

Cz.Weber

Vyskúšajte pevnosť omietky vrypom šraubováka do povrchovej vrstvy omietky.

Príprava podkladu

Cz.Weber

Celú fasádu umyte vysokotlakovým zariadením s prímesou fasádneho čistiaceho prostriedku.

Cz.Weber

Trhliny menšie ako 0,2 mm (tzv. vlasové trhliny) pretrite náterom. Väčšie trhliny preškabte rohom špachtle do tvaru písmena V a vyplňte stierkovou omietkou. Po zatvrdnutí povrch prebrúste brúsnym papierom a následne pretrite náterom.

Cz.Weber

Pri silno nasiakavých podkladoch (voda sa okamžite vpíja) pretrite plochu penetračným náterom riedeným vodou 1:5 pred použitím samotnej omietky.

Cz.Weber

Omietku nanášajte nerezovým hladidlom alebo špachtľou na suchý podklad. Po zaschnutí môžete nanášať ďalšiu vrstvu popr. plochu prebrúsiť hladidlom so šmirgľomvým papierom.

Cz.Weber

Vyberte a aplikujte vhodný náter pre povrchovú úpravu.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.