Ako vytvoriť rôznofarebné plochy na fasáde?

V jednej ploche je možné takzvaným ukončením do pásky vytvárať...

 • rôznofarebné plochy omietok,

 • prechody rôznych štruktúr omietok,

 • pracovné škáry v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zhotoviť celú plochu naraz,

 • rôznofarebné plochy náterov,

 • šambrány,

prechody rôznych materiálov.
 

Ako na to?

 1. Miesto zmeny odtieňa alebo štruktúry omietky či náteru v ploche sa zalepí maliarskou páskou.
 2. Vytýčený podklad sa napenetruje systémovou penetráciou valčekom alebo maliarskou štetkou.
 3. Realizuje sa tenkovrstvová omietka (resp. náter) vrátane finálnej úpravy.
 4. Krepová páska sa odstráni bezprostredne po dokončení prvej plochy smerom od realizovanej plochy tak, aby bola zachovaná ostrá hrana.
 5. Po zatvrdnutí omietky (náteru) sa prelepia hrany realizovanej tenkovrstvovej omietky (náteru).
 6. Realizuje sa penetrácia a tenkovrstvová omietka (náter) v druhej ploche a okamžite sa odlepí krepová páska.

 

Upozornenie

Pri použití pásky neodolávajúcej vode (pôsobením vlhkosti dochádza k jej zvlneniu) je potrebné použiť novú pásku opakovane na každú vrstvu náteru.

Súvisiace

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.