weberpas aquaBalance

Weberpas aquaBalance

INOVATÍVNA OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka obsahujúca organické pojivo, pripravená na priame použitie.

 • Maximálne ekologická - bez biocídov
 • Nová technológia s hydrofilným účinkom
 • Vysoko paropriepustná

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

 • BI00
 • CE00
 • HN00
 • ZE00
 • SE00
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na nanášanie potrebujete nerezové hladidlo
 • K vytváraniu štruktúry využijete plastové hladidlo na miešanie použite nerezovú murársku lyžicu a miešadlo s nástavcom
 • Ako podkladný náter odporúčame použiť weber 700

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Prirodzená, trvalá ochrana pred riasami a plesňami
 • Reguluje vlhkosť na povrchu fasády
 • Dostupná vo všetkých farebných odtieňoch
 • Krásny vzhľad fasády po dlhšiu dobu
 • Konečná povrchová úprava vhodná na minerálne omietky a vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) weber.therm
 • Jednoducho spracovateľná
 • Vysoko paropiepustná (µ=60-80)
 • Možnosť použiť urýchľovač tuhnutia pri nízkych teplotách

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať
 • Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie klesnúť pod +5°C.
 • Pri aplikácii je potrebné sa vyhnúť dažďu, vetru a priamemu slnečnému žiareniu
 • Podklad musí byť zbavený všetkých oddeliteľných častíc, napr. zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne
Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery

bytový dom Staré grunty, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne obklady

bytový dom Molecova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Tenkovrstvové omietky exteriérové

hotel Bonbón, Dunajská Streda

Všetky referencie

športová hala Rates Arena
Tenkovrstvové omietky exteriérové

športová hala Rates Arena, Zvolen

Všetky referencie

Business centrum III. Košice
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

Business centrum, Košice

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: podľa vzorkovníka farieb
Paropriepustnosť vodnej pary:       V2 
Nasiakavosť: W2  
Prídržnosť k betónu po 28 dňoch:  ≥ 0,3 MPa 
Trvanlivosť:  neposudzuje sa
Tepelná vodivosť:  neposudzuje sa

Reakcia na oheň: 

-    pri tepelnej izolácií z MW
-    pri tepelnej izolácií z EPS

 

A2-s1, d0 

B-s1, d0

Balenie: Balenie : 30 kg
Paletové množstvo : 480 kg
Cenníková cena bez DPH: 2,650 € /kg 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

 

Ako pracovať s weberpas aquaBalance?

Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním tenkovrstvovej omietky weberpas akrylátová je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. 
Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách, prípadne s možnosťou vzniku farebných odchýlok odtieňa po zaschnutí.  

Vplyvom ochladzovania zatepľovacích systémov v nočných hodinách dochádza ku kondenzácií vody na povrchu fasády, ktorá vytvára živnú pôdu pre rast rias. Povrch omietky weberpas aquaBalance dokáže regulovať vlhkosť. Po zvlhčení dažďom alebo rosou sa znateľne rýchlejšie vysušuje, pretože niekoľkonásobne zväčšuje aktívnu odparovaciu plochu každej kvapky vody. Najjemnejšie kapilárne póry navyše na prechodnú dobu prijímajú prebytočnú vlhkosť a pri klesajúcej vlhkosti ju hneď vracajú späť do atmosféry. Vodný režim fasády sa udržuje v prirodzenej rovnováhe, riasy ani plesne tu nenájdu živnú pôdu a fasáda si po dlhú dobu zachová pekný vzhľad. 

Omietka neobsahuje anorganické biocídne prostriedky pre ochranu povrchu, ktoré sú spotrebovávané a vymývané do okolitého prostredia, kde škodia, preto je omietka šetrná k životnému prostrediu. Nielenže má weberpas aquaBalance zdokonalenú receptúru, vďaka ktorej je jednoducho spracovateľná, ale navyše, pre rýchlejšie  zrenie omietky, je možné pri aplikácií za nízkych teplôt použiť urýchľovač tuhnutia.

Šetríme životné prostredie

Vďaka receptúre, ktorá neobsahuje biocídy, nedochádza k vymývaniu chemikálií a zaťaženiu životného prostredia.

Ako to funguje?

Špeciálna technológia použitá v omietke znižuje povrchové napätie medzi vodou a omietkou, zostatková voda sa rozleje do väčšej plochy, aktivuje sa množstvo mikroskopických kapilár a je tak rýchlejšie odvádzaná z povrchu  omietky. Zostatkovú vodu omietka weberpas aquaBalance pojme a jej povrch zostane v krátkom čase suchý. Vsiaknutá voda je postupne odvádzaná 
späť do atmosféry vo forme vodnej pary, ktorú nemôžu mikroorganizmy využiť pre svoj život a fasáda zostáva čistá. Novou technológiou je fasáda chránená proti mikroorganizmom bez použitia biocídnych prísad, čím zároveň nezaťažuje životné prostredie.

Upozornenie

Pri aplikácií omietky za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor,...) môže dôjsť k jej poškodeniu na vzhľade i životnosti. Pri použití tenkovrstvovej omietky ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.