Ako oživiť vzhľad starších pevných omietok a predĺžiť ich životnosť?

Dvaja muži so žltou helmou na hlave v modrom oblečení natierajúci stenu

Každá fasáda po rokoch vplyvom klimatických podmienok či mechanického poškodenia príde o svoj pôvodný žiarivý vzhľad. Vďaka vhodným produktom je možné oživiť zovňajšok starších pevných omietok a tiež predĺžiť ich životnosť. 

Ako na to?

  1. Najefektívnejší spôsob, ako umyť špinavú fasádu je pomocou tlakovej vodoy. Pri zvlášť zašpinených fasádach je nutné využiť aj fasádny čistiaci prostriedok, ale len vtedy, ak bola skúškou zistená nerovnomerná nasiakavosť podkladu v rôznych miestach fasády.

  2. Mierne drobivé alebo sprašujúce minerálne podklady je možné spevniť vhodnou vysprávkovou hmotou. Ak je drobivosť vyššia alebo skúška tvrdosti nepreukázala dostatočnú pevnosť podkladu, poraďte sa, prosím, s realizačnou firmou, odborným predajcom alebo priamo s technicko-obchodným poradcom našej spoločnosti o ďalšom postupe.

  3. Penetrácia podkladu sa realizuje vhodným typom podkladového náteru z dôvodu zníženia a zjednotenia jeho nasiakavosti.

  4. Povrchová úprava

    Vzhľad fasády sa oživí vhodným fasádnym náterom.

  5. Zvlášť u hrubých štruktúr pôvodných omietok je potrebné dbať na to, aby náter dostatočne pokryl celú fasádu, teda aj vyškriabané miesta a ryhy v štruktúrach a póry v omietkach.

Find all our products near you in more than 2000 outlets

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.