Ako vytvoriť omietku so vzhľadom tehly?

Výsledná podoba tehlovej dekoratívnej omietky

Vytvorte si svojpomocne imitáciu tehlového muriva na podklad z jadrovej omietky alebo ETICS.

Weberpas silikon brick je dekoratívna pastovitá omietka a slúži na vytvorenie imitácie tehlového muriva na podklad z jadrovej omietky alebo ETICS.

Aké sú jej výhody?

 • Atraktívna tehlová štruktúra
 • Vysoká elasticita
 • Nízka povrchová nasiakavosť
 • Jednoduchá aplikácia pomocou šablóny ,,tehla"
 • Nižšia hmotnosť oproti skutočným tehlám

Ako postupovať pri realizácii tehlového povrchu?

Podklad:

Podklady pod dekoratívnou omietkou musia byť dostatočne pevné, rovné a suché, bez prachu, trhlín a voľne oddeliteľných častí. Neodporúča sa na plochy, ktoré nie sú izolované proti zemnej vlhkosti (napr. podmurovky plotov, oporné múry, vonkajšie schodisko a pod.)

Vhodnými podkladmi môžu byť napr. vápennocementové a cementové
omietky, betón alebo stierkové vrstvy kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Niektoré povrchy, napr. cementovotrieskové platne, je vhodné upraviť stierkovým tmelom.

 1. Podkladný náter weberpas UNI BRICK sa na pripravený podklad aplikuje valčekom alebo štetcom. Pred aplikáciou povrchovej úpravy sa nechá celkom zaschnúť. Na vopred pripravený povrch priložíme šablónu tehly.

 2. Na šablónu nanesieme hladidlom tenkú vrstvu dekoratívnej omietky weberpas silikon brick.

 3. Nanesenú plochu dodatočne upravíme a uhladíme hladítkom.

 4. Na uhladenú plochu môžeme naniesť lyžicou aj nepravidelné plochy omietky.

 5. Odstránením šablóny sa v omietke vytvorí imitácia tehly.

 6. Výsledná podoba tehlovej dekoratívnej omietky vďaka weberpas silikon brick.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.