weberpas clean Active

Weber

INOVATÍVNA OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE
Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka, vysoko odolná voči mikroorganizmom. Pripravená na priame použitie.

•     Fotokatalytický efekt
•     Samočistiaca schopnosť
•     Výnimočná paropriepustnosť

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

 • BI00
 • CE00
 • HN00
 • ZE00
 • SE00
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na nanášanie potrebujete nerezové hladidlo
 • K vytváraniu štruktúry využijete plastové hladidlo na miešanie použite nerezovú murársku lyžicu a miešadlo s nástavcom
 • Ako podkladný náter odporúčame použiť weber 700

Vlastnosti a výhody produktu

 • silikátová omietka s fotokatalytickým efektom
 • vysoká odolnosť voči rastu mikroorganizmov
 • samočistiaci efekt / dlhá životnosť
 • nízke náklady na budúcu údržbu
 • ľahká spracovateľnosť
 • veľmi vysoká paropriepustnosť

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať.
 • Zvlášť pri renováciách dbajte, aby bol podklad zbavený všetkých oddeliteľných častíc, napríklad zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne
 • Opravy a obnovované fasádne plochy sa musia v štruktúre a tvrdosti zhodovať s pôvodnou omietkou, pred nanesením penetračného náteru musia byť opravované miesta dokonale vyschnuté.
Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

Mestský dom, Zvolen

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom A. Hlinku, Zvolen

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery

bytový dom Staré grunty, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne obklady

bytový dom Molecova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery

River Park, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Omietky

Rezidencia CASSOVAR, Košice

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Omietky

apartmány Kukučka, Tatranská Lomnica

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Martinčekova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Rustaveliho, Bratislava

Všetky referencie

Bytový komplex Tammi
Zatepľovacie systémy Silikátové Omietky

bytový komplex Tammi, Bratislava

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: podľa vzorkovníka farieb
Paropriepustnosť vodnej pary:       V1 
Nasiakavosť: W3  
Prídržnosť k betónu po 28 dňoch:  ≥ 0,3 MPa 

Reakcia na oheň: 

-    pri tepelnej izolácií z MW
-    pri tepelnej izolácií z EPS

 

A2-s1, d0 

B-s1, d0

Balenie: Balenie : 30 kg
Paletové množstvo : 480 kg
Cenníková cena bez DPH  2,450 € /kg 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

 

Ako pracovať s weberpas clean Active?

Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným podkladovým náterom weber 700. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním tenkovrstvovej omietky weberpas clean Active je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru.
Pred samotnou aplikáciou je potrebné omietku premiešať, pri väčších plochách odporúčame premiešať obsah viacerých balení (3 až 4 vedier) v primerane veľkej nehrdzavejúcej nádobe. Žiadne prísady a ani voda sa do omietky nesmú pridávať!
Tenkovrstvová omietka weberpas clean Active sa nanáša antikorovým hladidlom. Omietka sa nanáša v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak aby vznikla želaná štruktúra.
Pri aplikácii tenkovrstvovej omietky a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia – napájanie a vyhotovenie štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách, prípadne s možnosťou vzniku farebných odchýlok odtieňa po zaschnutí.

Upozornenie

Pri aplikácií omietky za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor,...) môže dôjsť k jej poškodeniu na vzhľade i životnosti. Pri použití tenkovrstvovej omietky ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.