fasádna silikátová farba weberton silikátový

weberton silikátový - Paropriepustná fasádna silikátová farba

PAROPRIEPUSTNÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER

Vodou riediteľný fasádny náter na báze draselného vodného skla, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. Určený najmä na farebné stvárnenie fasád pri renováciách a modernizáciách. 
•     Vysoko paropriepustný
•     Vhodný na rekonštrukcie a sanácie
•     Široký výber farebných odtieňov

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 7,3 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Odtiene

Referenčné stavby

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty pre fasádna silikátová farba weberton silikátový

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.