fasádna silikátová farba weberton silikátový

WEBERTON SILIKÁTOVý

PAROPRIEPUSTNÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER

Vodou riediteľný fasádny náter na báze draselného vodného skla, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. Určený najmä na farebné stvárnenie fasád pri renováciách a modernizáciách. 
•     Vysoko paropriepustný
•     Vhodný na rekonštrukcie a sanácie
•     Široký výber farebných odtieňov

Odtiene

Referenčné stavby

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.