fasádna silikátová farba weberton silikátový

weberton silikátový - Paropriepustná fasádna silikátová farba

PAROPRIEPUSTNÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER

Vodou riediteľný fasádny náter na báze draselného vodného skla, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. Určený najmä na farebné stvárnenie fasád pri renováciách a modernizáciách. 
•     Vysoko paropriepustný
•     Vhodný na rekonštrukcie a sanácie
•     Široký výber farebných odtieňov

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 7,3 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Odtiene

  • Je určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách
  • Na obnovu starých fasád s disperzným podkladom a na farebné dokončenie a egalizáciu suchých minerálnych omietok
  • Podporuje ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi
  • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov
  • Vhodný aj na konečnú povrchovú úpravu sanačných systémov na vlhké murivo.

Referenčné stavby

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.