Chrám sv. Rastislava, Bratislava

Adresa: Tomášikova ul., Bratislava

Termín realizácie: 2014

Pri realizácii objektu bol použitý náter weberton silikátový a lokálne omietka weberpas silikátová. Stavba bola nominovaná v prestížnej súťaži Stavba roka 2014.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.