Štátne lesy SR, Banská Bystrica

Adresa: Nám. SNP, Banská Bystrica

Termín realizácie: 2013

Pri realizácii objektu bol použitý fasádny náter weberton silikátový.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.