Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Adresa: Školská ul., Liptovský Mikuláš

Termín realizácie: 2013

Pri realizácii objektu boli v exteriéri použité materiály na obnovu fasády weberren trassic GP, weberren trassic FP a náter weberton silikátový. Na obnovu interiéru bol použitý umývateľný interiérový náter weberton PROFI plus.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.