bytový dom Štefánikova, Bratislava

Adresa: Štefánikova 41, Bratislava

Termín realizácie: 2014

Pri realizácii objektu bol použitý fasádny náter weberton silikátový.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.