bytový komplex Hlboká, Bratislava

Adresa: Hlboká ul. Bratislava

Termín realizácie: 2011

Pri realizácii objektu bol na povrchovú úpravu použitý fasádny minerálny náter weberton silikátový.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.