Kostol Ducha Svätého, Bratislava

Adresa: Istrijská ul., Bratislava

Termín realizácie: 2013

Pri realizácii objektu bol na povrchovú úpravu použitý náter weberton silikátový.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.