Ako opraviť poškodený zatepľovací systém

 

 

 

vedro

Oprava mechanického poškodenia

V miestach s mechanickým poškodením je zvyčajne nutné vyrezať poškodenú časť zatepľovacieho systému vrátane tepelnej izolácie až na podklad (nosná konštrukcia) a v okolitej oblasti min. 100 mm od vyrezaného miesta starostlivo odstrániť povrchové súvrstvie až na výstužnú vrstvu s armovacou tkaninou. Na pripravený podklad (nosná konštrukcia) vlepiť tepelnoizolačný materiál rovnakého druhu ako je pôvodný, po vytvrdnutí lepiacej malty vyplníme škáry medzi tepelnoizolačnými doskami do šírky najviac 4 mm penovou hmotou podľa technologických pravidiel a podľa potreby prebrúsime.

Na takto zarovnaný podklad aplikujeme výstužnú vrstvu s vloženou sklovláknitou mriežkou s presahom sklovláknitej mriežky min. 100 mm cez obvod výrezu. Na suchú a vyzretú základnú vrstvu aplikujeme penetráciu (podkladový náter) pod tenkovrstvové omietky a po technologickej prestávke urobíme doplnenie konečnej povrchovej úpravy.
Zvýšenú pozornosť treba venovať dodržaniu roviny novej výstužnej vrstvy a konečnej povrchovej úpravy kvôli zjednoteniu vzhľadu pôvodnej a opravovanej fasádnej plochy.

Pri takto opravovaných miestach nie je možné dosiahnuť úplnú zhodu (štruktúra, farebný odtieň) s pôvodným povrchom ETICS.

PRODUKTY, NÁRADIE A POMÔCKY NA OPRAVU ETICS

PRODUKTY, NÁRADIE A POMÔCKY:

 • lepiaca a armovacia stierka
 • penetrácia
 • PUR pena
 • orezávač alebo ostrý nôž
 • plastové vedro alebo iná nádoba
 • elektrické miešadlo
 • špirálový nadstavec
 • zubové oceľové hladidlo
 • štetka či penový valček
 • sklovláknitá mriežka
 • izolant

Oprava poškodenej fasády má niekoľko krokov:

 1. Identifikujte všetky poškodené časti fasády

 2. V miestach s mechanickým poškodením je zvyčajne nutné vyrezať poškodenú časť zatepľovacieho systému vrátane tepelného izolantu až na podklad.

 3. V okolitej oblasti min. 100mm od obvodu vyrezaného miesta starostlivo odstrániť povrchové súvrstvie až na izolant.

 4. Na pripravený podklad vlepiť izolačný materiál rovnakej hrúbky a druhu ako je použití v ETICS. Po vytvrdnutí lepiacej hmoty  vyplníme škáry široké viac ako 4 mm PUR penou a podľa potreby prebrúsime.

 5. Na takto zarovnaný podklad aplikujeme výstužnú vrstvu s armovacou tkaninou.  Min. hrúbka výstužnej vrstvy je 3 mm.

 6. Na suchý a vyzretý podklad aplikujeme penetráciu pod tenkovrstvové omietky a po technologickej prestávke 24 hod. urobíme doplnenie konečnej povrchovej úpravy tenkovrstvovou omietkou.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.