weberpas silikónová

Weber

TRADIČNÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA 

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc

 • Vysoko hydrofóbna
 • Vynikajúca paropriepustnosť
 • Samočistiaci efekt

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

 • BI00
 • CE00
 • HN00
 • ZE00
 • SE00
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na nanášanie potrebujete nerezové hladidlo
 • K vytváraniu štruktúry využijete plastové hladidlo na miešanie použite nerezovú murársku lyžicu a miešadlo s nástavcom
 • Ako podkladný náter odporúčame použiť weber 700

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Vynikajúca paropriepustnosť 
 • Vysoko hydrofóbna
 • Samočistiaci efekt
 • Jednoduchá aplikáciacia
 • Vysoká pružnosť
 • Možnosť použiť s urýchľovačom tuhnutia
 • Široký výber farebných odtieňov

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať.
 • Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie klesnúť pod +5°C.
 • Pri aplikácii je potrebné sa vyhnúť dažďu, vetru a priamemu slnečnému žiareniu.
Weber
Silikónové Akrylátové Zatepľovacie systémy

Panoráma, Zvolen

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Silikónové Silikátové Akrylátové Fasádne omietky

CUBICON, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery

bytový dom Staré grunty, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne obklady

bytový dom Molecova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikónové Akrylátové

bytový dom Hlinická, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

obytný súbor Pod vŕškami, Bratislava

Všetky referencie

Bytový dom Chemická
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Chemická, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery

River Park, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Toryská, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Omietky

Rezidencia CASSOVAR, Košice

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom SNP, Dolný Kubín

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikónové Silikátové

Centrál, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikónové

bytový dom Čiližská, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikónové

bytový dom Budovateľská, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikónové

bytový dom Mozartova, Trnava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Okružná, Púchov

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery Fasádne omietky

bytový dom Pekná cesta, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikónové

bytový dom Beňadicka, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Šustekova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Lietavská, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Jednoradová, Holíč

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

byty Kivikko, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom PRIMA PARK, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

byty Kivikko, II. etapa, Bratislava

Všetky referencie

Polyfunkčný komplex Trinity
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

polyfunkčný komplex Trinity, Bratislava

Všetky referencie

Bytový dom Devínka
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

bytový dom Devínka

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

rezidencia Paulínska, Trnava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

bytový dom Noemis, Nitra

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

bytový dom PANORAMA, Nitra

Všetky referencie

Bytový dom Lomnická
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

bytový dom Lomnická, Nitra

Všetky referencie

Business centrum III. Košice
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

Business centrum, Košice

Všetky referencie

Národná banka Košice
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

Národná banka, Košice

Všetky referencie

Panorama Košice
Tenkovrstvové omietky exteriérové

Panorama Košice

Všetky referencie

Apartmany Kukučka
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

Apartmány Kukučka, Veľká Lomnica

Všetky referencie

Hotel Glamour, Zemplínska Šírava
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

Hotel Glamour, Zemplínska Šírava

Všetky referencie

Borovicový Háj, Košice
Tenkovrstvové omietky exteriérové

Borovicový Háj, Košice

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

bytový dom Na Hore, Košice

Všetky referencie

Hotel Borovica
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

Hotel Borovica, Štrbské pleso

Všetky referencie

hotel Patria, Štrbské Pleso
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

Hotel Patria, Štrbské pleso

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

Súkromná ORL Klinika, Humenné

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: podľa vzorkovníka farieb
Paropriepustnosť vodnej pary:       V2 
Nasiakavosť: W2  
Prídržnosť k betónu po 28 dňoch:  ≥ 0,3 MPa 
Trvanlivosť:  neposudzuje sa
Tepelná vodivosť:  neposudzuje sa

Reakcia na oheň: 

-    pri tepelnej izolácií z MW
-    pri tepelnej izolácií z EPS

 

A2-s1, d0 

B-s1, d0

Balenie: Balenie : 30 kg
Paletové množstvo : 480 kg
Cenníková cena: 2,174 € /kg 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

 

Ako pracovať s weberpas silikónová?

Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním tenkovrstvovej omietky weberpas silikónová je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. 
Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách, prípadne s možnosťou vzniku farebných odchýlok odtieňa po zaschnutí.  

Upozornenie

Pri aplikácií omietky za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor,...) môže dôjsť k jej poškodeniu na vzhľade i životnosti. Pri použití tenkovrstvovej omietky ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.