weberpas silikátová

Weberpas silikátová

TRADIČNÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA 

Omietka vyrobená na báze vodného skla s prirodzenou odolnosťou proti mikroorganizmom

 • Samočistiaci efekt
 • Vhodná aj na rekonštrukcie a sanácie
 • Vynikajúca  paropriepustnosť

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

 • BI00
 • CE00
 • HN00
 • ZE00
 • SE00
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na nanášanie potrebujete nerezové hladidlo
 • K vytváraniu štruktúry využijete plastové hladidlo na miešanie použite nerezovú murársku lyžicu a miešadlo s nástavcom
 • Ako podkladný náter odporúčame použiť weber 700

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Vysoko paropriepustná
 • Samočistiaci efekt
 • Dlhá životnosť
 • Prirodzená odolnosť proti mikroorganizmom
 • Vhodná pre všetky typy zateplenia
 • Široký výber farieb a štruktúr

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať.
 • Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie klesnúť pod +5°C.
 • Pri aplikácii je potrebné sa vyhnúť dažďu, vetru a priamemu slnečnému žiareniu.
Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikátové

Parkville, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikátové

Národné rehabilitačné centrum, Kováčová

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikátové

Závod na spracovanie kovového šrotu

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Bernolákova, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Kraskova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Sibírska, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Silikónové Silikátové Akrylátové Fasádne omietky

CUBICON, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery

bytový dom Staré grunty, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne obklady

bytový dom Molecova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

Račany Bianco, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne obklady

bytový dom Mostná, Handlová

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikónové Silikátové

Centrál, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikátové

polyfunkčný bytový dom, Senica

Všetky referencie

bytový dom Nová doba
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikátové

bytový dom Nová Doba, Bratislava

Všetky referencie

Kostol svätého Archanjel Michala
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikátové

kostol sv. Archanjela Michala, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Fasádne omietky Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Fasádne omietky

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Košická, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Omietky Silikátové Akrylátové Fasádne omietky

bytový dom Šaľa

Všetky referencie

Weber
Fasádne nátery Fasádne omietky

Chrám sv. Rastislava, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery Fasádne omietky Štukové a jadrové omietky

bytový dom Heydukova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Akrylátové Silikátové

mestské vily Villinky, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikátové

bytový dom Kollárova, Senec

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom WEST III, Galanta

Všetky referencie

Weber
Silikátové Akrylátové Fasádne omietky

bytový dom Ružinovská, Bratislava

Všetky referencie

Bytový komplex Tammi
Zatepľovacie systémy Silikátové Omietky

bytový komplex Tammi, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

hotel Atom, Piešťany

Všetky referencie

Polyfunkčný objekt City Residence
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

polyfunkčný objekt City Residence, Trnava

Všetky referencie

Bytový dom Zora
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

bytový dom Zora, Pezinok

Všetky referencie

Obchodné centrum Martin
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

obchodné centrum, Martin

Všetky referencie

Weber
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Tenkovrstvové omietky exteriérové Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Príprava podkladov

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Všetky referencie

športová hala Rates Arena
Tenkovrstvové omietky exteriérové

športová hala Rates Arena, Zvolen

Všetky referencie

Bytový dom 29. Augusta, Handlová
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikátové

bytový dom 29.Augusta, Handlová

Všetky referencie

Bytový dom Björnsona
Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové

bytový dom B. Björnsona, Prievidza

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: podľa vzorkovníka farieb
Paropriepustnosť vodnej pary:       V2 
Nasiakavosť: W2  
Prídržnosť k betónu po 28 dňoch:  ≥ 0,3 MPa 
Trvanlivosť:  neposudzuje sa
Tepelná vodivosť:  neposudzuje sa

Reakcia na oheň: 

-    pri tepelnej izolácií z MW
-    pri tepelnej izolácií z EPS

 

A2-s1, d0 

B-s1, d0

Balenie: Balenie : 30 kg
Paletové množstvo : 480 kg
Cenníková cena: 1,945 € /kg 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

 

Ako pracovať s weberpas silikátová?

Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním tenkovrstvovej omietky weberpas akrylátová je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. 
Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách, prípadne s možnosťou vzniku farebných odchýlok odtieňa po zaschnutí.  

Upozornenie

Pri aplikácií omietky za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor,...) môže dôjsť k jej poškodeniu na vzhľade i životnosti. Pri použití tenkovrstvovej omietky ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.