weberren trassic GP

weberren trassic GP - Jadrová omietka z trasového vápna

JADROVÁ OMIETKA Z TRASOVÉHO VÁPNA 

Suchá omietková zmes určená na stavby vyžadujúce bezcementové materiály do exteriérov a interiérov.

  • Bez obsahu cementu
  • Vhodná na pamiatkovo chránené objekty
  • Hrúbka jednej vrstvy max. 30 mm, možné vrstvenie

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 0,61 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Suchá omietková zmes pre renováciu historických budov, kostolov a iných pamiatok podľa požiadaviek pamiatkovej starostlivosti ako prednástrek

Referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.