Prv než začnete maľovať, nezabudnite...

 

Dokonalá príprava = úspora času

Ako na to?

Príprava

 1. Pred začatím maliarskych prác nezabudnite zakryť podlahu krycou fóliou

 2. ...olepiť rámy okien ...

   

 3. a dverí maliarskou páskou.

   

 4. Nezabudnite, že pri aplikácii silikátových farieb (spojivom je draselné vodné sklo), je potrebné dôkladne zakryť aj keramické obklady, dlažbu a okenné výplne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu (ich poleptanie).

   

 5. Odporúčame

  Pre nanášanie penetrácie, či už špeciálne vyrobenej alebo nariedenej priamo z farby podľa návodu výrobcu, odporúčame použiť štetku. Tým sa nám podarí dôkladne votrieť penetračný náter do natieraného povrchu, a ten potom hlbšie prenikne do podkladových vrstiev.

 6. Pri maľovaní by sa mala teplota vzduchu, povrchu a farby pohybovať v rozmedzí 15 - 25 ° C. Nízka teplota a vyššia vlhkosť spomaľuje zasychanie, pričom nízka teplota ešte zhoršuje roztierateľnosť. Naopak vyššia teplota a nižšia vlhkosť schnutie náteru urýchľujú, čo sa môže negatívne prejaviť na nerovnorodosti výsledného náteru.

 7. Po penetračnom nátere nanášame vlastnú interiérovú farbu. Vlastný náter zvyčajne nanášame valčekom, prípadne štetkou. Ak stenu maľujeme štetkou, vždy začíname pod stropom a postupujeme smerom dole.

 8. Valček nasadzujeme uprostred steny a ťahmi hore a dole farbu dôkladne rovnomerne roztierame, pri dodržaní zásady, že posledný zvislý ťah vedieme zhora nadol.

 9. Podmienky podkladu

  Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev, riadne zatmelený a zabrúsený. Pri nových omietkach dostatočne vyzretý, inak hrozí nebezpečenstvo farebných zmien.

 10. Vápenný náter (pačok) je nežiadúci. Najmä u disperzných náterov môže dôjsť k chemickej reakcii medzi voľným vápnom a disperzným spojivom.

 11. Pred samotným maľovaním zistíme, v akom stave sú podkladné vrstvy. Rozhodneme, či vykonáme penetračný náter, alebo bude potrebné starú vrstvu glejovej farby odstrániť.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.