webersan vyrovnávací WTA

weber.san_vyrovnavaci_WTA.jpg

SANAČNÁ VYROVNÁVACIA OMIETKA

Porézna podkladová a vyrovnávacia sanačná omietka
podľa smernice WTA.

  • Zabezpečuje odvádzanie vodných pár z muriva
  • Viaže v sebe soli a minerály
  • Súčasť sanačného systému podľa smernice WTA

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 0,68 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Ako podkladová vrstva pod sanačnú omietku webersan sanační WTA
  • Na vlhké murivo z rôznych stavebných materiálov pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.