webersan vyrovnávací WTA

weber.san_vyrovnavaci_WTA.jpg

SANAČNÁ VYROVNÁVACIA OMIETKA

Porézna podkladová a vyrovnávacia sanačná omietka
podľa smernice WTA.

  • Zabezpečuje odvádzanie vodných pár z muriva
  • Viaže v sebe soli a minerály
  • Súčasť sanačného systému podľa smernice WTA

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.