webersan presto 200

Weber

SANAČNÁ OMIETKA NA VLHKÉ MURIVO

Suchá minerálna sanačná omietka dodávaná v bielej farbe vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva 

 • Účinné vysúšanie a naviazanie solí
 • Vynikajúca paropriepustnosť
 • Jednoduché spracovanie

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Používa sa ako sanačná omietka na veľmi vlhké a silno zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri
 • Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu
 • Podklad musí byť pevný, nosný, bez pohyblivých súčastí a bez znečistenia

Vlastnosti a výhody produktu

 • Krátky čas na realizáciu
 • Odporúčame aj na historické budovy
 • Vhodný do exteriéru aj interiéru
 • Účinné vysúšanie a naviazanie solí
 • Vynikajúca paropriepustnosť

Dôležité

 • Vyžaduje nosný podklad, pred aplikáciou je nevyhnutné odstrániť primárnu príčinu vlhnutia muriva
 • Teplota podkladu a ovzdušia musí byť v rozmedzí od +5°C do +30°C
 • V priebehu aplikácie a zrenia je treba zabrániť priamemu pôsobeniu dažďa, silného vetra a slnečného žiarenia
Weber
Fasádne omietky Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Fasádne omietky

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Fasádne nátery Sanačné systémy

mestský úrad, Krupina

Všetky referencie

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Reakcia na oheň:

A1

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,5 W/mK
Pevnosť v tlaku : ≥ 3 N/mm2
Priľnavosť: ≥ 0,06 N/mm2
Faktor difúzie vodnej pary: cca 12
Veľkosť zrna: 2 mm
Balenie: 30 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 10 kg/m2
Cenníková cena: 0,375 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersan presto 200?

Sanačnú omietku je potrebné vo voľnospádovej miešačke miešať minimálne 3 minúty pridaním cca 10 litrov vody na vrece. Potom postupne pridáme ešte 1-2 litre vody aby na konci miešania bol materiál plastický. Hustota je vtedy správna ak omietka zostáva na murárskej lyžici. Maximálna dĺžka miešania 7 minút. Miešať treba naraz viacej vriec podľa potreby. Pri strojovom miešaní je potrebné nastaviť hustotu omietky aby mala plastickú konzistenciu. Ostatné operácie sa zhodujú s ručným nanášaním. Pri ručnom alebo strojovom nanášaní je potrebné podklad umyť, alebo navlhčiť. Prvú vrstvu je potrebné naniesť v hrúbke 2-3 cm a potom stiahnuť strhávacou latou. Dokončovaciu vrstvu je možné nanášať po 1-2 dňoch v hrúbke 0,5-1 cm a zašúchať hladidlom z extrudovaného polystyrénu. Čas spracovania je 20 minút. Pred nanášaním štukovej omietky weber.san presto 300 prípadne náterov je potrebné dodržať časové odstupy medzi jednotlivými vrstvami sanačného systému. Na vytvrdnutie sanačnej omietky je potrebný čas 1 deň / 1mm hrúbky.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.