weberdur jadrová omietka 1 mm

Nový produkt
Weberdur jadrová omietka 1mm

JADROVÁ OMIETKA JEMNÁ INTERIÉROVÁ

Suchá omietková zmes určená na zhotovenie jadrovej omietky pre strojové a ručné spracovanie do interiéru.

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Určená do interiéru
 • Maximálna zrnitosť plniva do 1 mm

Účel použitia

Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Ploty, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C
 • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný a navlhčený
 • Po "zafilcovaní" vhodná ako priamy podklad pod interiérové nátery 

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Možné nanášanie strojovými zariadeniami určenými na strojovú aplikáciu omietok alebo ručne tradičným spôsobom
 • Omietku je možné "zafilcovať" do stavu vhodného na priamu aplikáciu interiérového náteru 
 • Jemná štruktúra a jednoduché spracovanie
 • Aplikačná hrúbka od 10 mm do 25 mm v jednom kroku, možné vrstvenie

Dôležité

 • Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, mrazu a prievanu
 • Určená do interiéru
 • Možná aplikácia v dvoch vrstvách pre dosiahnutie potrebnej hrúbky omietky

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1250 – 1450 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 6,0 - 6,5 litra / 25kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 60 minút
Reakcia na oheň: trieda A1  
Maximálna veľkosť zrna: 1 mm
Pevnosť v tlaku: CS II
Prídržnosť: ≥ 0,15 N/mm2
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ = 20
Kapilárna nasiakavosť vody: W0
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): 0,45 W/(m.K)
Porušenie: FP:A/B
Balenie: 25 kg/Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 13,0 kg/m2
Cenníková cena: 0,159 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberdur jadrová omietka 1mm ?

Weberdur jadrová omietka 1mm sa môže nanášať strojovými zariadeniami určenými na strojovú aplikáciu omietok alebo ručne tradičným spôsobom. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Omietka sa nanáša na podklad celoplošne v rovnomernej hrúbke, následne sa sťahuje latou. V prípade potreby vrstvenia jadrovej omietky je potrebné prvú vrstvu naniesť v maximálnej hrúbke 25 mm, povrch stiahnuť latou a nechať zavädnúť prípadne ponechať vyzrieť minimálne 24 hodín. Po technologickej prestávke je možné aplikovať druhú vrstvu jadrovej omietky v hrúbke do 10 mm s následným zarovnaním sťahovacou latou a prípadným zahladením povrchu ručným alebo strojovým spôsobom.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.