webersan sanační WTA

weber.san_sanacni_WTA.jpg

  • odolná voči soliam  zachytáva voľne rozpustné soli
  • prepúšťa vodnú paru
  • pre vnútorné a vonkajšie použitie
  • pre ručné a strojové spracovanie  spĺňa požiadavky smernice WTA 2-9-04

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.