webersan sanační WTA

weber.san_sanacni_WTA.jpg

SANAČNÁ VYROVNÁVACIA OMIETKA

Sanačná vyrovnávacia omietka určená na použitie v
sanačnom systéme WTA.

  • Ručné a strojové spracovanie
  • Vonkajšie a vnútorné použitie
  • Difúzne otvorená omietka

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Návody a videá

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.