weberdur terralit

weberdur terralit

TEPELNOIZOLAČNÁ JADROVÁ OMIETKA S OBSAHOM PERLITU

Tepelnoizolačná malta na báze perlitu so špeciálnym hydraulickým spojivom  pre strojové a ručné spracovanie do interiéru a exteriéru

 • Vysoko paropriepustná
 • Tepelnoizolačná
 • Pre ručné a strojové spracovanie

Účel použitia

Povrchová úprava stropov, Stena, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad je potrebné ošetriť prednástrekom
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Mrazuvzdorná omietka
 • Paropriepustná
 • Tepelnoizolačná omietka
 • Aplikovateľná v hrúbke 40 mm v jednom kroku
 • Ako vnútorná izolácia podstatne urýchli vyhriatie miestností
 • Ako vonkajšia omietka predlžuje tepelnú akumuláciu muriva

Dôležité

 • Podklad nesmie byť mokrý, premrznutý, znečistený, nesúdržný, s trhlinami a zaprášený
 • Neodporúčame aplikovať za dažďa, silného vetra a na priamo oslnených plochách.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi: ≤ 650 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 6,5 - 7,0 litra / 10kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 60 minút
Reakcia na oheň: trieda A1  
Maximálna veľkosť zrna: 1 mm
Pevnosť v tlaku: CS II
Prídržnosť: 0,10 N/mm2
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ ≤ 15
Kapilárna nasiakavosť vody: W1
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): T2, 0,170 W/(m.K)
E modul: 2 600 MPa/m2
Porušenie: FP:B
Trvanlivosť: 15 rozmrazovacích cyklov
Balenie: 10 kg/Paletové množstvo 540 kg
Spotreba:  1 vrece/0,48 m2/40 mm hrúbka
Cenníková cena: 0,559 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberdur terralit ?

Na vopred zvlhčený podklad sa zhotoví podkladový prednástrek hmotou webersan PRESTO 100  ručným nahodením.
Tepelnoizolačné omietka sa mieša s čistou vodou v pomere 6,5 - 7,0 l / vrece do plastickej zmesi s konzistenciou vhodnou pre ručné alebo strojové omietanie. Pomer vody sa môže v závislosti od poveternostných podmienkach líšiť. Nanáša sa ručne – systémom vrstvenie. Aplikovať možno aj strojne omietacím strojom s vhodným osadením.
Čerstvo aplikovaná malta sa sťahuje tak, aby v nej neboli vzduchové póry - najlepšie zubovou latou. Spotreba 1 vrece/0,48 m2/40 mm hrúbka.
Po zatvrdnutí je možné povrch omietky zrovnať sťahovacou latou a upraviť dreveným hladidlom. Odporúčaná vrstva je max. 4 cm. Pri väčších hrúbkach je nutné vkladať sklovláknitú mriežku R 178.
Pre elimináciu možnosti vzniku zmrašťovacích trhlín v omietke, odporúčame celoplošne aplikovať hmotu webertherm KPS so sklovláknitou mriežkou R117.

Poznámka: Pred vykonávaním konečnej povrchovej úpravy je nutné nechať omietku riadne vyzrieť (min. 1 mm omietky - 1 deň technologickej prestávky).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.