fasádna silikónová farba weberton silikónový

weberton silikónový - Fasádna silikónová farba

EXKLUZÍVNY SILIKÓNOVÝ FASÁDNY NÁTER
Vodou riediteľný fasádny náter na báze silikónových živíc, pripravený na priame použitie pre interiér aj exteriér.

•    Vodoodolný
•    Odolný voči poveternostným vplyvom
•    Univerzálne použitie

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 7,26 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Odtiene

  • Je určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách
  • Na obnovu starých fasád s disperzným podkladom a na farebné dokončenie aegalizáciu suchých minerálnych omietok
  • Podporuje ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi

Referenčné stavby

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.