fasádna silikónová farba weberton silikónový

WEBERTON EXCLUSIVE

EXKLUZÍVNY SILIKÓNOVÝ FASÁDNY NÁTER
Vodou riediteľný fasádny náter na báze silikónových živíc, pripravený na priame použitie pre interiér aj exteriér.

•    Vodeodolný
•    Odolný voči poveternostným vplyvom
•    Univerzálne použitie

Účel použitia

Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Farby

 • ZL1A
 • ZL2A
 • ZL3A
 • ZL4A
 • ZL5A
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Akékoľvek nerovnosti náter len kopíruje.
 • Náter určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Na obnovu starých fasád s disperzným podkladom ana farebné dokončenie aegalizáciu suchých minerálnych omietok. Podporuje ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi.

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • vysoko paropriepustný
 • výborné krycie schopnosti
 • odolný voči poveternostným vplyvom
 • odolný voči UV žiareniu a priemyselným splodinám
 • ľahká spracovateľnosť
 • široký výber odtieňov

Dôležité

 • Podklad nesmie mať rozdielnu nasiakavosť a štruktúru.
Weber
Štukové a jadrové omietky Fasádne nátery

Kaštieľ, Nová Ves nad Žitavou

Všetky referencie

Weber
Fasádne nátery Sanačné systémy

mestský úrad, Krupina

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: podľa vzorkovníka farieb
pH: 8,0 ± 1,0
Hustota: 1550 ±100 kg/m3
Cenníková cena bez DPH: 

 5kg - 5,345 €/kg *

20kg - 4,906 €/kg *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberton silikónový?

Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, zbavený oddeľujúcich sa starých vrstiev, nesmie sa zmrašťovať. Podklad musí mať rovnakú nasiakavosť a štruktúru na celej ploche. Pred aplikáciou náteru na nové omietky musia byť tieto suché, čisté a dostatočne vyzreté. Podklad musí byť dostatočne rovný - akékoľvek nerovnosti náter len kopíruje. Pri pretieraní štruktúrovaných omietok môže náter mierne ovplyvniť (zaplniť) ich štruktúru. Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Upozornenie

Pri aplikácií náteru za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor,...) môže dôjsť k jeho poškodeniu na vzhľade i životnosti. Pri použití náteru ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných náterov je potrebné uvádzať aj číslo šarže náteru, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Rôzne výrobné šarže nepoužívajte na jednej ucelenej ploche. Dodatočné pridávanie plniva, spojiva či iných prísad nie je povolené! Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.