weberton aquaBalance NOVINKA

weberton aquaBalance

INOVATÍVNY FASÁDNY NÁTER
Vodou riediteľný fasádny náter obsahujúci silikónovú disperziu. Náter je určený k pretieraniu alebo k prípadnému ďalšiemu farebnému stvárneniu tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance. Pretretím nestratia omietky schopnosť regulovať vlhkosť na svojom povrchu.
•     Zaručená ochrana fasády
•     Regulácia vlhkosti
•     Prirodzená ochrana proti mikroorganizmom

Odtiene

Referenčné stavby

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.