weberton aquaBalance Nový produkt

weberton aquaBalance

INOVATÍVNY FASÁDNY NÁTER
Vodou riediteľný fasádny náter obsahujúci silikónovú disperziu. Náter je určený k pretieraniu alebo k prípadnému ďalšiemu farebnému stvárneniu tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance. Pretretím nestratia omietky schopnosť regulovať vlhkosť na svojom povrchu.
•     Zaručená ochrana fasády
•     Regulácia vlhkosti
•     Prirodzená ochrana proti mikroorganizmom

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

Návody a videá

Referenčné stavby

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.