weberton aquaBalance ODPORÚČAME

weberton aquaBalance - Tekutý fasádny náter na báze silikónových živíc

INOVATÍVNY FASÁDNY NÁTER
Vodou riediteľný fasádny náter obsahujúci silikónovú disperziu, ktorý je určený k pretieraniu alebo k prípadnému ďalšiemu farebnému stvárneniu tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance
•     Zaručená ochrana fasády
•     Regulácia vlhkosti
•     Prirodzená ochrana proti mikroorganizmom

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 7,3 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Odtiene

  • Je určený k pretieraniu alebo k prípadnému ďalšiemu farebnému s tvárneniu tenkovrstvovej omietku weberpas aquaBalance
  • Pretretím omietky nestratia schopnosť regulovať vlhkosť na svojom povrchu a tým i prirodzenú ochranu proti rastu mikroorganizmov

Referenčné stavby

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.