fasádna akrylátová farba weberton N

weberton N - Fasádna akrylátová farba

TRADIČNÝ AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER
Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. 
•     Výborná krycia schopnosť
•     Široký výber farebných odtieňov
•     Vysoko vodoodpudivý

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 6,5 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Odtiene

  • Je určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách
  • Na obnovu starých fasád s disperzným podkladom a na farebné dokončenie a egalizáciu suchých minerálnych omietok
  • Podporuje ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi
  • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov

Referenčné stavby

Viladom Janka Kráľa
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Fasádne nátery

viladom Tajovského, Banská Bystrica

Kostol Zavar po rekonštukcii
Referencie

Kostol Zavar

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.