bytový komplex River, Zvolen

Adresa: Zvolen

Pri realizácii objektu bola použitá povrchová úprava weberpas topdry, ďalej bol použitý balkónový systém s weberbat balkónový, hydroizolácia webertec superflex D24 a dizajnová úprava weberton metalic.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.