webersan presto 100

Webersan presto 100

SANAČNÝ PREDNÁSTREK NA VLHKÉ MURIVO

Suchý minerálny podkladný nástrek so schopnosťou viazať soli

 • Výborná paropriepustnosť
 • Ručné spracovanie
 • Jednoduché spracovanie

 

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Tvorí podkladnú vrstvu pre sanačnú omietku na veľmi vlhké a silno zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri
 • Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu
 • Podklad musí byť pevný, nosný, bez pohyblivých súčastí a bez znečistenia

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Účinné vysúšanie a naviazanie solí
 • Vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosť
 • Pre ručné spracovanie
 • Určený na vytvorenie podkladu pre sanačný systém weber.san presto

Dôležité

 • Vyžaduje nosný podklad, pred aplikáciou je nevyhnutné odstrániť primárnu príčinu vlhnutia muriva
 • Teplota podkladu a ovzdušia musí byť v rozmedzí od +5°C do +30°C
Weber
Fasádne omietky Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Fasádne omietky

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Mestský úrad Krupina
Fasádne nátery Sanačné systémy

mestský úrad, Krupina

Všetky referencie

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Reakcia na oheň:

A1

Hustota materiálu: cca 2000 kg /m³
Pevnosť v tlaku : > 15 N/mm²
Pevnosť za ohybu: > 2 N/mm²
Priľnavosť: > 0,06 N/mm²
Objemová hmotnosť voľného materiálu : cca 1780 kg/m³
Faktor difúzie vodnej pary: cca 26
Veľkosť zrna: 4 mm
Balenie: 30 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 10 kg/m2
Cenníková cena: 0,279 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersan presto 100?

Starú vlhkú a zasolenú omietku je potrebné odstrániť do výšky cca 1m nad viditeľnú hranicu vlhkosti. Škáry v murive sa vyškriabu do hĺbky 20 mm. Obitú omietku je potrebné odstrániť z pracovného priestoru. Podkladný nástrek sa mieša s čistou vodou do požadovanej konzistencie. Podkladný nástrek je potrebné naniesť 100% plochy. Povrchy s malou nosnosťou alebo při miešaných murivách je potrebné presieťkovať rabicovým pletivom do podkladného nástreku na zamedzenie vzniku trhlín na povrchu. Pri teplom, suchom alebo veternom počasí je potrebné chrániť nástrekovú vrstvu pred rýchlym vysychaním navlhčením alebo postrekovaním.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.